Hanse yacht charter Marmaris, Turkey

-14 %
Hanse 445/4

Hanse 445/4

(OKHOTNIK)

24.07. - 31.07.2021
3,490 € 2,983 €
Year Length Berths Cabins
2012 13.52 10 (8+2) 4
-14 %
Hanse 445/4

Hanse 445/4

(DISIATY)

24.07. - 31.07.2021
3,490 € 2,983 €
Year Length Berths Cabins
2013 13.52 10 (8+2) 4
-14 %
Hanse 445/4
24.07. - 31.07.2021
3,490 € 2,983 €
Year Length Berths Cabins
2012 13.52 10 (8+2) 4
-14 %
Hanse 445/4

Hanse 445/4

(VOSMOY)

24.07. - 31.07.2021
3,490 € 2,983 €
Year Length Berths Cabins
2013 13.52 10 (8+2) 4
-14 %
Hanse 445/4

Hanse 445/4

(DEVIATY)

24.07. - 31.07.2021
3,490 € 2,983 €
Year Length Berths Cabins
2013 13.52 10 (8+2) 4
-14 %
Hanse 445/4
24.07. - 31.07.2021
3,490 € 2,983 €
Year Length Berths Cabins
2012 13.52 10 (8+2) 4
-14 %
Hanse 445/4
24.07. - 31.07.2021
3,490 € 2,983 €
Year Length Berths Cabins
2012 13.52 10 (8+2) 4
-14 %
Hanse 445/4

Hanse 445/4

(PHAZAN)

24.07. - 31.07.2021
3,490 € 2,983 €
Year Length Berths Cabins
2012 13.52 10 (8+2) 4
-14 %
Hanse 445/4

Hanse 445/4

(KAZHDY)

24.07. - 31.07.2021
3,490 € 2,983 €
Year Length Berths Cabins
2012 13.52 10 (8+2) 4
Hanse 575

Hanse 575

(BOLSHOY)

24.07. - 31.07.2021
4,720 € 4,484 €
Year Length Berths Cabins
2013 17.15 11 8+2+1 5 4+1 Skipper
Hanse 505

Hanse 505

(Kia Ora)

24.07. - 31.07.2021
5,650 € 5,367 €
Year Length Berths Cabins
2016 15.4 11 5 (4+1)