Bavaria yacht charter Portorosa, Italy

Bavaria Cruiser 37
24.07. - 31.07.2021
2,875 € 2,731 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 6 3
Bavaria Cruiser 46-8
24.07. - 31.07.2021
4,485 € 4,260 €
Year Length Berths Cabins
2014 13.99 10 4
Bavaria Cruiser 46
24.07. - 31.07.2021
4,830 € 4,588 €
Year Length Berths Cabins
2020 13.6 8 4
Bavaria Cruiser 41
31.07. - 07.08.2021
4,830 € 4,588 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.35 8 3
Bavaria Cruiser 51
24.07. - 31.07.2021
5,635 € 5,353 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.99 10 5
Bavaria Cruiser 46
31.07. - 07.08.2021
6,325 € 6,008 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.99 8 4