Bavaria yacht charter Lefkas, Greece

-15 %
Bavaria Cruiser 42
23.10. - 30.10.2021
1,150 € 968 €
Year Length Berths Cabins
2007 12.83 7 3
-20 %
Bavaria 36

Bavaria 36

(no name)

02.10. - 09.10.2021
1,350 € 1,069 €
Year Length Berths Cabins
2011 11.4 6 3
-6 %
Bavaria Cruiser 40
02.10. - 09.10.2021
1,300 € 1,222 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.35 7 3
-25 %
Bavaria Cruiser 39
04.09. - 11.09.2021
1,850 € 1,370 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.99 7 3
-26 %
Bavaria Cruiser 39
04.09. - 11.09.2021
1,886 € 1,379 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.99 7 3
Bavaria Cruiser 37
25.09. - 02.10.2021
1,400 € 1,386 €
Year Length Berths Cabins
2016 10.9 6 3
-24 %
Bavaria Cruiser 39
04.09. - 11.09.2021
2,040 € 1,550 €
Year Length Berths Cabins
2007 12.41 7 3
-25 %
Bavaria Cruiser 39

Bavaria Cruiser 39

(BAV 39 C - 06 GRE)

18.09. - 25.09.2021
2,096 € 1,556 €
Year Length Berths Cabins
2006 11.89 7 (6+1) 3
-20 %
Bavaria Cruiser 40
18.09. - 25.09.2021
2,003 € 1,585 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.35 7 3
-14 %
Bavaria 36

Bavaria 36

(KONSTANTINOS)

31.07. - 07.08.2021
1,880 € 1,607 €
Year Length Berths Cabins
2004 11.55 7 3
Bavaria Cruiser 33

Bavaria Cruiser 33

(Konstantinos)

31.07. - 07.08.2021
1,700 € 1,615 €
Year Length Berths Cabins
2006 10.25 4 2
-19 %
Bavaria Cruiser 34
14.08. - 21.08.2021
2,100 € 1,695 €
Year Length Berths Cabins
2008 10.8 4 2
-21 %
Bavaria Cruiser 46
02.04. - 09.04.2022
2,200 € 1,734 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 4
-19 %
Bavaria Cruiser 39
24.07. - 31.07.2021
2,200 € 1,776 €
Year Length Berths Cabins
2006 11.93 6 3
-20 %
Bavaria Cruiser 50
16.10. - 23.10.2021
2,260 € 1,789 €
Year Length Berths Cabins
2006 15.4 10 5
-19 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Apollon)

11.09. - 18.09.2021
2,250 € 1,817 €
Year Length Berths Cabins
2003 13.95 9 4
-19 %
Bavaria Cruiser 36

Bavaria Cruiser 36

(Silver Arrow)

28.08. - 04.09.2021
2,300 € 1,857 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.3 6 3
-19 %
Bavaria 42

Bavaria 42

(BAV 42- 99- GRE)

24.07. - 31.07.2021
2,381 € 1,922 €
Year Length Berths Cabins
1999 12.8 9 (8+1) 4
-14 %
Bavaria Cruiser 42

Bavaria Cruiser 42

(Santa Maria)

21.08. - 28.08.2021
2,250 € 1,923 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.83 7 3
-19 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(BAV C 37- 15- GRE)

24.07. - 31.07.2021
2,503 € 2,021 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 8 (6+2) 3
-19 %
Bavaria 38

Bavaria 38

(BAV 38- 05- GRE)

31.07. - 07.08.2021
2,515 € 2,031 €
Year Length Berths Cabins
2005 11.58 7 (6+1) 3
-24 %
Bavaria Cruiser 40
07.08. - 14.08.2021
2,678 € 2,034 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.35 7 3
-5 %
Bavaria Cruiser 45
02.10. - 09.10.2021
2,200 € 2,069 €
Year Length Berths Cabins
2011 14.27 9 4
-19 %
Bavaria Cruiser 37
21.08. - 28.08.2021
2,600 € 2,099 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 7 3
-15 %
Bavaria Cruiser 46
02.10. - 09.10.2021
2,500 € 2,103 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 4
-19 %
Bavaria Cruiser 43
21.08. - 28.08.2021
2,650 € 2,140 €
Year Length Berths Cabins
2009 13.1 6 3
-19 %
Bavaria Cruiser 42
07.08. - 14.08.2021
2,700 € 2,180 €
Year Length Berths Cabins
2007 12.99 7 3
-19 %
Bavaria Cruiser 40
21.08. - 28.08.2021
2,750 € 2,221 €
Year Length Berths Cabins
2012 12.35 7 3
-15 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(CL- 46C-15-G)

02.10. - 09.10.2021
2,658 € 2,236 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 (8+1) 4
-19 %
Bavaria Cruiser 46
21.08. - 28.08.2021
2,900 € 2,341 €
Year Length Berths Cabins
2007 14.2 9 4
Bavaria Cruiser 40
21.08. - 28.08.2021
2,500 € 2,375 €
Year Length Berths Cabins
2012 11.99 6 3
-24 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(no name)

21.08. - 28.08.2021
3,190 € 2,424 €
Year Length Berths Cabins
2003 15.4 10 5
-5 %
Bavaria Cruiser 46
25.09. - 02.10.2021
2,750 € 2,586 €
Year Length Berths Cabins
2016 13.6 9 4
-19 %
Bavaria Cruiser 41
04.09. - 11.09.2021
3,450 € 2,786 €
Year Length Berths Cabins
2017 12.35 7 3
-19 %
Bavaria Cruiser 50

Bavaria Cruiser 50

(BAV 50 C- 05- GRE)

28.08. - 04.09.2021
3,468 € 2,800 €
Year Length Berths Cabins
2005 15.45 10 5
-19 %
Bavaria Cruiser 46
11.09. - 18.09.2021
3,500 € 2,826 €
Year Length Berths Cabins
2015 13.6 9 (8+1) 4
-19 %
Bavaria Cruiser 50
24.07. - 31.07.2021
3,500 € 2,826 €
Year Length Berths Cabins
2007 15.4 10 5
-19 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(BAV 49- 03- GRE)

21.08. - 28.08.2021
3,545 € 2,862 €
Year Length Berths Cabins
2003 15.4 10 5
Bavaria Cruiser 46
21.08. - 28.08.2021
3,050 € 2,897 €
Year Length Berths Cabins
2007 14.4 9 4
-5 %
Bavaria Cruiser 51
23.10. - 30.10.2021
3,200 € 3,009 €
Year Length Berths Cabins
2016 15.57 10 5
-25 %
Bavaria Cruiser 50
31.07. - 07.08.2021
4,140 € 3,067 €
Year Length Berths Cabins
2006 15.4 10 5
Bavaria 50

Bavaria 50

(Osiris)

31.07. - 07.08.2021
3,300 € 3,135 €
Year Length Berths Cabins
2003 15.43 11 5
Bavaria Cruiser 46
31.07. - 07.08.2021
3,400 € 3,230 €
Year Length Berths Cabins
2008 13.99 8 4
-19 %
Bavaria Cruiser 50
31.07. - 07.08.2021
4,100 € 3,310 €
Year Length Berths Cabins
2006 15.4 10 5
-19 %
Bavaria Cruiser 45
24.07. - 31.07.2021
4,200 € 3,391 €
Year Length Berths Cabins
2011 13.6 8 4
-28 %
Bavaria Cruiser 51
28.08. - 04.09.2021
4,891 € 3,484 €
Year Length Berths Cabins
2019 15.55 10 5
-19 %
Bavaria Cruiser 50

Bavaria Cruiser 50

(BAV 50 CR- 06- GRE)

31.07. - 07.08.2021
4,357 € 3,517 €
Year Length Berths Cabins
2006 15.45 10 5
-14 %
Bavaria Cruiser 45
31.07. - 07.08.2021
4,150 € 3,548 €
Year Length Berths Cabins
2011 14.27 9 4
-19 %
Bavaria Cruiser 45
24.07. - 31.07.2021
4,400 € 3,553 €
Year Length Berths Cabins
2014 13.6 7 3 (2 + master cabin)
-31 %
Bavaria 55 Cruiser
28.08. - 04.09.2021
5,200 € 3,569 €
Year Length Berths Cabins
2011 16.75 10 5
-23 %
Bavaria Cruiser 46
31.07. - 07.08.2021
5,150 € 3,951 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.27 9 4
-19 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV C 46- 17- GRE)

31.07. - 07.08.2021
5,005 € 4,041 €
Year Length Berths Cabins
2017 10.75 9 (8+1) 4
-27 %
Bavaria Cruiser 51
24.07. - 31.07.2021
5,730 € 4,163 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.99 10 5
-19 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(Alma Libre IV)

31.07. - 07.08.2021
5,300 € 4,279 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.27 10 (8+2) 4
-19 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(Morning Star)

31.07. - 07.08.2021
5,300 € 4,279 €
Year Length Berths Cabins
2017 10.75 4 2
-19 %
Bavaria Cruiser 45
31.07. - 07.08.2021
5,400 € 4,360 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.98 10 4
-19 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(PRES- 46C-16-G)

31.07. - 07.08.2021
5,410 € 4,369 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.27 9 (8+1) 4
-14 %
Bavaria Cruiser 45
31.07. - 07.08.2021
5,150 € 4,403 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.98 10 4
-18 %
Bavaria Cruiser 50
31.07. - 07.08.2021
5,600 € 4,560 €
Year Length Berths Cabins
2013 15.57 10 5
-19 %
Bavaria Cruiser 50
07.08. - 14.08.2021
5,700 € 4,602 €
Year Length Berths Cabins
2014 15.57 10 5
-19 %
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(Alma Libre III)

31.07. - 07.08.2021
6,700 € 5,410 €
Year Length Berths Cabins
2018 15.59 10 5
Bavaria Cruiser 56

Bavaria Cruiser 56

(Breathless )

21.08. - 28.08.2021
6,200 € 5,890 €
Year Length Berths Cabins
2016 16.45 12 6
-9 %
Bavaria Cruiser 51
31.07. - 07.08.2021
6,800 € 6,137 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.49 10 5