Bavaria yacht charter Lefkas, Greece

-27 %
Bavaria 36

Bavaria 36

(no name)

04.01. - 11.01.2020
913 € 664 €
Year Length Berths Cabins
2011 11.4 6 3
-22 %
Bavaria Cruiser 34
07.12. - 14.12.2019
1,000 € 773 €
Year Length Berths Cabins
2008 10.8 4 2
-18 %
Bavaria Cruiser 42

Bavaria Cruiser 42

(Santa Maria)

11.01. - 18.01.2020
1,000 € 819 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.83 7 3
Bavaria 36

Bavaria 36

(KONSTANTINOS)

07.12. - 14.12.2019
900 € 819 €
Year Length Berths Cabins
2004 11.55 7 3
-31 %
Bavaria Cruiser 34
07.12. - 14.12.2019
1,205 € 822 €
Year Length Berths Cabins
2008 10.71 6 2
-29 %
Bavaria Cruiser 34
14.12. - 21.12.2019
1,187 € 842 €
Year Length Berths Cabins
2008 10.7 6 2
Bavaria 50

Bavaria 50

(Osiris)

07.12. - 14.12.2019
1,000 € 910 €
Year Length Berths Cabins
2003 15.43 11 5
Bavaria Cruiser 42
11.01. - 18.01.2020
1,070 € 973 €
Year Length Berths Cabins
2007 12.83 7 3
-31 %
Bavaria 38

Bavaria 38

(BAV 38- 05- GRE)

07.12. - 14.12.2019
1,449 € 989 €
Year Length Berths Cabins
2005 11.58 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 39
07.12. - 14.12.2019
1,450 € 990 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.99 7 3
-29 %
Bavaria Cruiser 39
14.12. - 21.12.2019
1,429 € 1,014 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.99 7 3
-31 %
Bavaria Cruiser 39

Bavaria Cruiser 39

(BAV 39 C - 06 GRE)

07.12. - 14.12.2019
1,527 € 1,041 €
Year Length Berths Cabins
2006 11.89 7 (6+1) 3
Bavaria Cruiser 33

Bavaria Cruiser 33

(Konstantinos)

04.01. - 11.01.2020
1,150 € 1,046 €
Year Length Berths Cabins
2006 10.25 4 2
Bavaria Cruiser 38
07.12. - 14.12.2019
1,180 € 1,073 €
Year Length Berths Cabins
2008 11.72 7 3
-22 %
Bavaria Cruiser 36

Bavaria Cruiser 36

(Silver Arrow)

07.12. - 14.12.2019
1,400 € 1,082 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.3 6 3
-22 %
Bavaria Cruiser 40
07.12. - 14.12.2019
1,400 € 1,082 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.35 7 3
-22 %
Bavaria Cruiser 40
07.12. - 14.12.2019
1,400 € 1,082 €
Year Length Berths Cabins
2011 12.35 7 6+1 3
-22 %
Bavaria Cruiser 40
04.01. - 11.01.2020
1,400 € 1,089 €
Year Length Berths Cabins
2008 11.99 6 3
Bavaria 44

Bavaria 44

(VICKY)

07.12. - 14.12.2019
1,200 € 1,092 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.95 9 4
-18 %
Bavaria Cruiser 39
21.03. - 28.03.2020
1,450 € 1,187 €
Year Length Berths Cabins
2006 11.93 6 3
-31 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(BAV C 37- 15- GRE)

07.12. - 14.12.2019
1,748 € 1,193 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 8 (6+2) 3
-22 %
Bavaria Cruiser 40
04.01. - 11.01.2020
1,550 € 1,199 €
Year Length Berths Cabins
2011 12.35 7 6+1 3
-22 %
Bavaria Cruiser 37
07.12. - 14.12.2019
1,550 € 1,199 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 7 3
-13 %
Bavaria 35 Cruiser
07.12. - 14.12.2019
1,400 € 1,210 €
Year Length Berths Cabins
2009 10.76 7 3
-13 %
Bavaria Cruiser 39
07.12. - 14.12.2019
1,400 € 1,210 €
Year Length Berths Cabins
2006 11.99 6 3
-22 %
Bavaria Cruiser 40
07.12. - 14.12.2019
1,600 € 1,237 €
Year Length Berths Cabins
2012 12.35 7 3
Bavaria Cruiser 46
11.01. - 18.01.2020
1,400 € 1,274 €
Year Length Berths Cabins
2007 14.2 9 4
-22 %
Bavaria Cruiser 46
29.02. - 07.03.2020
1,720 € 1,330 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 4
Bavaria Cruiser 37
04.01. - 11.01.2020
1,480 € 1,346 €
Year Length Berths Cabins
2016 10.9 6 3
Bavaria Cruiser 40
14.12. - 21.12.2019
1,502 € 1,366 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.35 7 3
-13 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Apollon)

07.12. - 14.12.2019
1,600 € 1,383 €
Year Length Berths Cabins
2003 13.95 9 4
-13 %
Bavaria Cruiser 40
07.12. - 14.12.2019
1,600 € 1,383 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.35 7 3
-18 %
Bavaria Cruiser 45
11.01. - 18.01.2020
1,730 € 1,416 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.98 10 4
Bavaria Cruiser 39
07.12. - 14.12.2019
1,600 € 1,456 €
Year Length Berths Cabins
2007 12.41 7 3
Bavaria Cruiser 45
11.01. - 18.01.2020
1,600 € 1,456 €
Year Length Berths Cabins
2011 14.27 9 4
-27 %
Bavaria Cruiser 41
14.12. - 21.12.2019
2,017 € 1,468 €
Year Length Berths Cabins
2015 12.5 7 3
-13 %
Bavaria Cruiser 40
07.12. - 14.12.2019
1,700 € 1,469 €
Year Length Berths Cabins
2013 12.35 7 3
Bavaria Cruiser 40
04.01. - 11.01.2020
1,650 € 1,501 €
Year Length Berths Cabins
2012 11.99 6 3
-29 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(no name)

14.12. - 21.12.2019
2,156 € 1,510 €
Year Length Berths Cabins
2003 15.4 10 5
-18 %
Bavaria Cruiser 45

Bavaria Cruiser 45

(Bavaria C45)

04.01. - 11.01.2020
1,900 € 1,556 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.98 10 4
-31 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(BAV 49- 03- GRE)

07.12. - 14.12.2019
2,303 € 1,571 €
Year Length Berths Cabins
2003 15.4 10 5
-27 %
Bavaria Cruiser 51
04.01. - 11.01.2020
2,160 € 1,572 €
Year Length Berths Cabins
2019 15.55 10 5
-22 %
Bavaria Cruiser 42
13.06. - 20.06.2020
2,100 € 1,624 €
Year Length Berths Cabins
2007 12.99 7 3
-18 %
Bavaria 41

Bavaria 41

(Bebela)

18.07. - 25.07.2020
2,000 € 1,638 €
Year Length Berths Cabins
2004 12.55 6 3
Bavaria Cruiser 46
04.01. - 11.01.2020
1,800 € 1,638 €
Year Length Berths Cabins
2008 13.99 8 4
-29 %
Bavaria Cruiser 50
14.12. - 21.12.2019
2,349 € 1,646 €
Year Length Berths Cabins
2006 15.4 10 5
-31 %
Bavaria Cruiser 50
07.12. - 14.12.2019
2,435 € 1,661 €
Year Length Berths Cabins
2006 15.4 10 5
-22 %
Bavaria Cruiser 41
07.12. - 14.12.2019
2,200 € 1,701 €
Year Length Berths Cabins
2017 12.35 7 3
-31 %
Bavaria Cruiser 50

Bavaria Cruiser 50

(BAV 50 C- 05- GRE)

07.12. - 14.12.2019
2,510 € 1,713 €
Year Length Berths Cabins
2005 15.45 10 5
-31 %
Bavaria Cruiser 50

Bavaria Cruiser 50

(BAV 50 CR- 06- GRE)

07.12. - 14.12.2019
2,510 € 1,713 €
Year Length Berths Cabins
2006 15.45 10 5
-13 %
Bavaria Cruiser 46
07.12. - 14.12.2019
2,000 € 1,729 €
Year Length Berths Cabins
2005 14.4 9 4
-22 %
Bavaria Cruiser 43
30.05. - 06.06.2020
2,250 € 1,740 €
Year Length Berths Cabins
2009 13.1 6 3
-19 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(Morning Star)

04.01. - 11.01.2020
2,200 € 1,761 €
Year Length Berths Cabins
2017 10.75 4 2
-22 %
Bavaria Cruiser 45
07.12. - 14.12.2019
2,300 € 1,779 €
Year Length Berths Cabins
2011 14.27 9 4
-22 %
Bavaria Cruiser 50
07.12. - 14.12.2019
2,300 € 1,779 €
Year Length Berths Cabins
2007 15.43 11 5
-22 %
Bavaria Cruiser 50
07.12. - 14.12.2019
2,300 € 1,779 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.4 10 5
-22 %
Bavaria Cruiser 50
07.12. - 14.12.2019
2,300 € 1,779 €
Year Length Berths Cabins
2007 15.4 10 5
-22 %
Bavaria Cruiser 51
04.01. - 11.01.2020
2,400 € 1,856 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.49 10 5
-13 %
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(Bavaria cr 41 with bow th…)

07.12. - 14.12.2019
2,150 € 1,859 €
Year Length Berths Cabins
2015 12.35 7 3
-18 %
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(Alma Libre III)

04.01. - 11.01.2020
2,300 € 1,883 €
Year Length Berths Cabins
2018 15.59 10 5
-18 %
Bavaria Cruiser 45
21.03. - 28.03.2020
2,350 € 1,924 €
Year Length Berths Cabins
2011 13.6 8 4
Bavaria Cruiser 46
07.12. - 14.12.2019
2,140 € 1,947 €
Year Length Berths Cabins
2007 14.4 9 4
Bavaria Cruiser 46
07.12. - 14.12.2019
2,140 € 1,947 €
Year Length Berths Cabins
2009 14.4 9 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(CL- 46C-15-G)

07.12. - 14.12.2019
2,873 € 1,961 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46
07.12. - 14.12.2019
3,015 € 2,057 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.27 9 4
-31 %
Bavaria Cruiser 45
07.12. - 14.12.2019
3,035 € 2,071 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.98 12 4
-13 %
Bavaria Cruiser 45

Bavaria Cruiser 45

(Bavaria 45cr)

07.12. - 14.12.2019
2,400 € 2,074 €
Year Length Berths Cabins
2013 13.6 8 4
-22 %
Bavaria Cruiser 46
07.12. - 14.12.2019
2,700 € 2,088 €
Year Length Berths Cabins
2016 13.6 9 4
-22 %
Bavaria Cruiser 46
07.12. - 14.12.2019
2,700 € 2,088 €
Year Length Berths Cabins
2015 13.6 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV C 46- 17- GRE)

07.12. - 14.12.2019
3,106 € 2,120 €
Year Length Berths Cabins
2017 10.75 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(PRES- 46C-16-G)

07.12. - 14.12.2019
3,106 € 2,120 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.27 9 (8+1) 4
Bavaria Cruiser 45
07.12. - 14.12.2019
2,390 € 2,174 €
Year Length Berths Cabins
2014 13.6 7 3 (2 + master cabin)
-22 %
Bavaria Cruiser 45
04.01. - 11.01.2020
2,900 € 2,243 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.98 10 4
-22 %
Bavaria Cruiser 50
07.12. - 14.12.2019
3,000 € 2,320 €
Year Length Berths Cabins
2014 15.57 10 5
-22 %
Bavaria Cruiser 46
07.12. - 14.12.2019
3,000 € 2,320 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.6 9 (8+1) 4
-13 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(Bavaria cruiser 46)

07.12. - 14.12.2019
2,700 € 2,334 €
Year Length Berths Cabins
2015 10.75 9 4
-13 %
Bavaria 46 Cruiser 2015
07.12. - 14.12.2019
2,700 € 2,334 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.4 9 4
-22 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(Alma Libre IV)

07.12. - 14.12.2019
3,300 € 2,552 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.27 10 (8+2) 4
-22 %
Bavaria Cruiser 51
07.12. - 14.12.2019
3,300 € 2,552 €
Year Length Berths Cabins
2016 15.57 10 5
-27 %
Bavaria Cruiser 51
14.12. - 21.12.2019
3,658 € 2,662 €
Year Length Berths Cabins
2016 15.55 10 5
Bavaria Cruiser 56

Bavaria Cruiser 56

(Breathless )

07.12. - 14.12.2019
3,000 € 2,730 €
Year Length Berths Cabins
2016 16.45 12 6
-27 %
Bavaria Cruiser 51
07.12. - 14.12.2019
3,790 € 2,759 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.99 10 5
Bavaria Cruiser 50
07.12. - 14.12.2019
3,100 € 2,821 €
Year Length Berths Cabins
2013 15.57 10 5
-22 %
Bavaria Cruiser 46
11.07. - 18.07.2020
4,000 € 3,094 €
Year Length Berths Cabins
2015 13.6 9 (8+1) 4
-18 %
Bavaria Cruiser 50
27.06. - 04.07.2020
4,300 € 3,521 €
Year Length Berths Cabins
2006 15.4 10 5
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(Alma Libre III)

07.12. - 14.12.2019
5,400 € 4,914 €
Year Length Berths Cabins
2018 15.6 8 4