Bavaria yacht charter Alimos Marina, Greece

-22 %
Bavaria 40

Bavaria 40

(Salty Baby)

14.12. - 21.12.2019
850 € 661 €
Year Length Berths Cabins
2002 12.0 8 3
-22 %
Bavaria Cruiser 34
14.12. - 21.12.2019
1,000 € 773 €
Year Length Berths Cabins
2008 10.8 6 2
-22 %
Bavaria 41

Bavaria 41

(no name)

14.12. - 21.12.2019
1,000 € 773 €
Year Length Berths Cabins
2003 12.55 7 (6+1) 3
Bavaria 32

Bavaria 32

(Thorikos)

28.03. - 04.04.2020
857 € 779 €
Year Length Berths Cabins
2002 9.95 4 2
-27 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(BAV C 37-15-GRE)

04.01. - 11.01.2020
1,078 € 784 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 8 (6+2) 3
Bavaria 38

Bavaria 38

(Oniro)

07.03. - 14.03.2020
900 € 819 €
Year Length Berths Cabins
2004 12.13 6 3
Bavaria Cruiser 32
07.03. - 14.03.2020
900 € 819 €
Year Length Berths Cabins
2005 9.9 6 2
-18 %
Bavaria Cruiser 39
25.04. - 02.05.2020
1,050 € 859 €
Year Length Berths Cabins
2007 12.35 7 3
-18 %
Bavaria Cruiser 39
25.04. - 02.05.2020
1,050 € 859 €
Year Length Berths Cabins
2007 12.35 7 3
-38 %
Bavaria Cruiser 43
21.03. - 28.03.2020
1,400 € 864 €
Year Length Berths Cabins
2010 13.1 8 (6+2 saloon sofa) 3
-18 %
Bavaria 31

Bavaria 31

(Pegasus)

04.04. - 11.04.2020
1,100 € 900 €
Year Length Berths Cabins
2008 10.0 6 2
-31 %
Bavaria 38

Bavaria 38

(no name)

14.12. - 21.12.2019
1,345 € 918 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.13 7 3
-31 %
Bavaria 38

Bavaria 38

(Freedom)

21.12. - 28.12.2019
1,345 € 918 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.13 7 3
-27 %
Bavaria Cruiser 34

Bavaria Cruiser 34

(EC- 34B-10-G)

14.12. - 21.12.2019
1,268 € 922 €
Year Length Berths Cabins
2010 10.71 6 (4+2) 2
-22 %
Bavaria Cruiser 33
14.12. - 21.12.2019
1,200 € 928 €
Year Length Berths Cabins
2013 9.99 6 2
-18 %
Bavaria Cruiser 39
04.01. - 11.01.2020
1,140 € 933 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.99 6 3
-31 %
Bavaria 38

Bavaria 38

(no name)

14.12. - 21.12.2019
1,375 € 938 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.13 7 3
-27 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV 46 C-08 GRE)

04.04. - 11.04.2020
1,294 € 941 €
Year Length Berths Cabins
2008 14.2 9 (8+1) 4
-18 %
Bavaria 37

Bavaria 37

(Corali)

14.12. - 21.12.2019
1,150 € 941 €
Year Length Berths Cabins
2001 11.55 7 3
-18 %
Bavaria 36

Bavaria 36

(Antiope (refit 2017))

14.03. - 21.03.2020
1,150 € 941 €
Year Length Berths Cabins
2005 10.96 6 3
-31 %
Bavaria 38

Bavaria 38

(BAV 38-03 GRE)

14.12. - 21.12.2019
1,449 € 989 €
Year Length Berths Cabins
2003 11.58 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria 38 Cruiser/2cbs

Bavaria 38 Cruiser/2cbs

(BAV 38-2CBS GRE )

14.12. - 21.12.2019
1,449 € 989 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.13 6 (4+2) 2
-31 %
Bavaria 38

Bavaria 38

(BAV 38- 05- GRE)

14.12. - 21.12.2019
1,449 € 989 €
Year Length Berths Cabins
2005 11.58 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 42
14.12. - 21.12.2019
1,450 € 990 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.99 7 3
-31 %
Bavaria Cruiser 40
14.12. - 21.12.2019
1,470 € 1,003 €
Year Length Berths Cabins
2013 12.35 7 3
-31 %
Bavaria Cruiser 40
14.12. - 21.12.2019
1,492 € 1,018 €
Year Length Berths Cabins
2009 12.35 7 3
-31 %
Bavaria Cruiser 36

Bavaria Cruiser 36

(BAV C 36-3-13 GRE)

14.12. - 21.12.2019
1,501 € 1,024 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.3 8 (6+2) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 40
21.12. - 28.12.2019
1,502 € 1,025 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.35 7 3
-31 %
Bavaria Cruiser 43
14.12. - 21.12.2019
1,503 € 1,025 €
Year Length Berths Cabins
2009 13.1 7 3
-31 %
Bavaria Cruiser 42
14.12. - 21.12.2019
1,525 € 1,041 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.99 7 3
-54 %
Bavaria Cruiser 46
14.12. - 21.12.2019
2,300 € 1,046 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.27 8 4
-22 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Mystique)

04.01. - 11.01.2020
1,400 € 1,082 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.95 10 4
-22 %
Bavaria 36

Bavaria 36

(Xanthi)

07.03. - 14.03.2020
1,400 € 1,089 €
Year Length Berths Cabins
2003 10.96 6 3
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(S/Y Philomila)

07.03. - 14.03.2020
1,200 € 1,092 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.13 6 3
-31 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(BAV 40 C-08-GRE)

14.12. - 21.12.2019
1,605 € 1,095 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.19 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(EC- 40B-09-G)

14.12. - 21.12.2019
1,605 € 1,095 €
Year Length Berths Cabins
2009 12.19 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 42

Bavaria Cruiser 42

(BAV 42 C-07 GRE)

14.12. - 21.12.2019
1,605 € 1,095 €
Year Length Berths Cabins
2007 12.8 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(EC- 40B-09-G)

14.12. - 21.12.2019
1,605 € 1,095 €
Year Length Berths Cabins
2009 12.19 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(BAV C 40-08-GRE)

14.12. - 21.12.2019
1,605 € 1,095 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.19 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(BAV 40 C-08 GRE)

14.12. - 21.12.2019
1,605 € 1,095 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.19 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 37
14.12. - 21.12.2019
1,635 € 1,115 €
Year Length Berths Cabins
2014 11.3 8 3
Bavaria 38

Bavaria 38

(no name)

14.12. - 21.12.2019
1,232 € 1,121 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.13 7 3
-27 %
Bavaria Cruiser 46
04.01. - 11.01.2020
1,543 € 1,122 €
Year Length Berths Cabins
2014 14.27 9 4
-31 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(Konstantinos (B37))

21.12. - 28.12.2019
1,660 € 1,132 €
Year Length Berths Cabins
2014 11.28 8 3
Bavaria 35 Cruiser
14.12. - 21.12.2019
1,250 € 1,137 €
Year Length Berths Cabins
2009 10.76 6 3
Bavaria 36

Bavaria 36

(Nefeli)

21.12. - 28.12.2019
1,250 € 1,137 €
Year Length Berths Cabins
2004 11.55 6 3
-31 %
Bavaria Cruiser 37/2 cbs

Bavaria Cruiser 37/2 cbs

(BAV 37 C- 15- GRE)

14.12. - 21.12.2019
1,676 € 1,143 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 6 (4+2) 2
-22 %
Bavaria Cruiser 43
14.12. - 21.12.2019
1,500 € 1,160 €
Year Length Berths Cabins
2010 13.1 6 3
-18 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Hydra)

14.12. - 21.12.2019
1,430 € 1,171 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.95 9 4
-18 %
Bavaria Cruiser 45
04.01. - 11.01.2020
1,430 € 1,171 €
Year Length Berths Cabins
2011 14.27 9 4
-31 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(EC- 37C-14-G)

14.12. - 21.12.2019
1,748 € 1,193 €
Year Length Berths Cabins
2014 11.3 8 (6+2) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(BAV C 37-15-GRE)

14.12. - 21.12.2019
1,748 € 1,193 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 8 (6+2) 3
-22 %
Bavaria Cruiser 37
14.12. - 21.12.2019
1,550 € 1,199 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 7 3
-22 %
Bavaria Cruiser 37
14.12. - 21.12.2019
1,550 € 1,199 €
Year Length Berths Cabins
2017 11.3 7 3
Bavaria Cruiser 39
14.12. - 21.12.2019
1,350 € 1,228 €
Year Length Berths Cabins
2007 12.14 6 3
-18 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(No name)

14.12. - 21.12.2019
1,500 € 1,228 €
Year Length Berths Cabins
2003 15.4 10 5
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(S/Y Marialena)

07.03. - 14.03.2020
1,400 € 1,274 €
Year Length Berths Cabins
2006 13.99 10 4
Bavaria Cruiser 41
14.12. - 21.12.2019
1,400 € 1,274 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.35 8 (6+2) 3
Bavaria Cruiser 37
07.03. - 14.03.2020
1,400 € 1,274 €
Year Length Berths Cabins
2017 11.3 8 3
Bavaria Cruiser 41
14.12. - 21.12.2019
1,400 € 1,274 €
Year Length Berths Cabins
2016 12.35 8 (6+2) 3
Bavaria Cruiser 34
07.03. - 14.03.2020
1,400 € 1,274 €
Year Length Berths Cabins
2020 9.99 6 - License for: 6 / In cabins: 4 2
Bavaria Cruiser 41
14.12. - 21.12.2019
1,400 € 1,274 €
Year Length Berths Cabins
2018 12.35 8 (6+2) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(BAV C 40-12-GRE)

14.12. - 21.12.2019
1,889 € 1,289 €
Year Length Berths Cabins
2012 12.45 7 (6+1) 3
-18 %
Bavaria Cruiser 45
14.12. - 21.12.2019
1,600 € 1,310 €
Year Length Berths Cabins
2013 14.27 9 4
-54 %
Bavaria Cruiser 50
14.12. - 21.12.2019
2,900 € 1,319 €
Year Length Berths Cabins
2008 14.63 10 5
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(S/Y Pasiphae)

07.03. - 14.03.2020
1,450 € 1,319 €
Year Length Berths Cabins
2005 13.99 10 4
-22 %
Bavaria Cruiser 46
04.04. - 11.04.2020
1,700 € 1,323 €
Year Length Berths Cabins
2014 14.4 8 4
-31 %
Bavaria Cruiser 43

Bavaria Cruiser 43

(BAV 43 C-09-GRE)

14.12. - 21.12.2019
1,941 € 1,324 €
Year Length Berths Cabins
2009 13.1 7 (6+1) 3
-13 %
Bavaria Cruiser 37
04.01. - 11.01.2020
1,550 € 1,340 €
Year Length Berths Cabins
2017 11.3 7 3
-32 %
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(Konstantinos 14)

21.12. - 28.12.2019
2,017 € 1,358 €
Year Length Berths Cabins
2015 12.5 7 3
-54 %
Bavaria Cruiser 46
14.12. - 21.12.2019
3,000 € 1,365 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.27 8 4
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(S/Y Erifyli)

07.03. - 14.03.2020
1,500 € 1,365 €
Year Length Berths Cabins
2015 12.35 8 3
-54 %
Bavaria Cruiser 46
14.12. - 21.12.2019
3,000 € 1,365 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.27 8 +2 4
-54 %
Bavaria Cruiser 46
14.12. - 21.12.2019
3,000 € 1,365 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.6 8 +1 4
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(S/Y Anemoessa)

07.03. - 14.03.2020
1,500 € 1,365 €
Year Length Berths Cabins
2016 12.35 8 3
Bavaria Cruiser 40
21.12. - 28.12.2019
1,500 € 1,365 €
Year Length Berths Cabins
2013 12.35 6 3
-54 %
Bavaria Cruiser 51
14.12. - 21.12.2019
3,000 € 1,365 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.99 11 5
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(To Be Announced)

07.03. - 14.03.2020
1,500 € 1,365 €
Year Length Berths Cabins
2018 12.35 8 - License for: 8 / In cabins: 6 3
-54 %
Bavaria Cruiser 46
14.12. - 21.12.2019
3,000 € 1,365 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.27 8 +2 4
-27 %
Bavaria Cruiser 46
04.01. - 11.01.2020
1,877 € 1,366 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.27 9 4
Bavaria Cruiser 37
21.12. - 28.12.2019
1,510 € 1,374 €
Year Length Berths Cabins
2014 11.3 6 3
-27 %
Bavaria Cruiser 45
04.01. - 11.01.2020
1,902 € 1,385 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.98 10 5
-18 %
Bavaria Cruiser 46
04.04. - 11.04.2020
1,700 € 1,392 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.4 8 4
-18 %
Bavaria Cruiser 40
04.01. - 11.01.2020
1,700 € 1,392 €
Year Length Berths Cabins
2013 12.48 8 3
-31 %
Bavaria Cruiser 41
14.12. - 21.12.2019
2,045 € 1,395 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.35 7 3
-25 %
Bavaria Cruiser 41
14.12. - 21.12.2019
1,900 € 1,417 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.35 6 3
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV 46 C-07 GRE)

14.12. - 21.12.2019
2,096 € 1,430 €
Year Length Berths Cabins
2007 14.2 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(EC- 46B-07-G)

14.12. - 21.12.2019
2,096 € 1,430 €
Year Length Berths Cabins
2007 14.2 9 (8+1) 4
Bavaria Cruiser 37
14.12. - 21.12.2019
1,600 € 1,456 €
Year Length Berths Cabins
2017 11.3 8 3
-27 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Hellenic Sky)

04.01. - 11.01.2020
2,000 € 1,456 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.6 9 4
Bavaria 40

Bavaria 40

(Bavaria 40)

14.12. - 21.12.2019
1,605 € 1,460 €
Year Length Berths Cabins
2009 12.35 7 3
-31 %
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(BAV C 41-14-GRE)

14.12. - 21.12.2019
2,155 € 1,470 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.35 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(CL- 41C-15-G)

14.12. - 21.12.2019
2,155 € 1,470 €
Year Length Berths Cabins
2015 12.35 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(BAV C 41-14-GRE)

14.12. - 21.12.2019
2,155 € 1,470 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.35 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(no name)

21.12. - 28.12.2019
2,156 € 1,471 €
Year Length Berths Cabins
2003 15.4 10 5
Bavaria Cruiser 40
21.12. - 28.12.2019
1,620 € 1,474 €
Year Length Berths Cabins
2011 12.35 6 3
Bavaria Cruiser 39
14.12. - 21.12.2019
1,650 € 1,501 €
Year Length Berths Cabins
2007 12.14 6 3
-31 %
Bavaria Cruiser 46
14.12. - 21.12.2019
2,200 € 1,501 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 4
-18 %
Bavaria Cruiser 41
04.01. - 11.01.2020
1,850 € 1,515 €
Year Length Berths Cabins
2016 12.35 7 3
Bavaria Cruiser 45

Bavaria Cruiser 45

(S/Y Reggina)

07.03. - 14.03.2020
1,700 € 1,547 €
Year Length Berths Cabins
2010 14.27 10 4
-31 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(Margeo IV)

14.12. - 21.12.2019
2,270 € 1,549 €
Year Length Berths Cabins
2004 15.4 10 5
-31 %
Bavaria Cruiser 45
21.12. - 28.12.2019
2,284 € 1,558 €
Year Length Berths Cabins
2012 14.27 9 4
-18 %
Bavaria 50

Bavaria 50

(Bingo)

14.12. - 21.12.2019
1,910 € 1,564 €
Year Length Berths Cabins
2002 15.43 12 5
-18 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(Iolkos)

14.12. - 21.12.2019
1,910 € 1,564 €
Year Length Berths Cabins
2003 15.4 10 5
-31 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(BAV 49-04 GRE)

14.12. - 21.12.2019
2,303 € 1,571 €
Year Length Berths Cabins
2004 15.4 10 5
-31 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(BAV 49-03 GRE)

14.12. - 21.12.2019
2,303 € 1,571 €
Year Length Berths Cabins
2003 15.4 10 5
-31 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(BAV 49-03 GRE)

14.12. - 21.12.2019
2,303 € 1,571 €
Year Length Berths Cabins
2003 15.4 10 5
-31 %
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(BAV C 41-16-GRE)

14.12. - 21.12.2019
2,329 € 1,589 €
Year Length Berths Cabins
2016 12.35 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 47

Bavaria Cruiser 47

(BAV 47 C GRE)

14.12. - 21.12.2019
2,329 € 1,589 €
Year Length Berths Cabins
2009 14.33 9 (8+1) 4
Bavaria 49

Bavaria 49

(Billy One)

07.03. - 14.03.2020
1,750 € 1,592 €
Year Length Berths Cabins
2004 15.4 10 5
Bavaria Cruiser 40
14.12. - 21.12.2019
1,750 € 1,592 €
Year Length Berths Cabins
2013 12.35 6 3
-31 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(no name)

14.12. - 21.12.2019
2,380 € 1,624 €
Year Length Berths Cabins
2003 15.4 10 5
-31 %
Bavaria Cruiser 45
14.12. - 21.12.2019
2,385 € 1,627 €
Year Length Berths Cabins
2011 14.27 9 4
Bavaria 50
14.12. - 21.12.2019
1,800 € 1,638 €
Year Length Berths Cabins
1999 15.43 10 5
-18 %
Bavaria Cruiser 46
04.04. - 11.04.2020
2,000 € 1,638 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.4 9 8+1 4
Bavaria 50
14.12. - 21.12.2019
1,800 € 1,638 €
Year Length Berths Cabins
1999 15.43 10 5
-22 %
Bavaria Cruiser 41
14.12. - 21.12.2019
2,120 € 1,639 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.35 7 3
-31 %
Bavaria Cruiser 45

Bavaria Cruiser 45

(BAV C 45-12 GRE)

14.12. - 21.12.2019
2,458 € 1,678 €
Year Length Berths Cabins
2012 14.75 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 45

Bavaria Cruiser 45

(BAV C 45-11 GRE)

14.12. - 21.12.2019
2,458 € 1,678 €
Year Length Berths Cabins
2011 14.75 9 (8+1) 4
-22 %
Bavaria Cruiser 41
14.12. - 21.12.2019
2,200 € 1,701 €
Year Length Berths Cabins
2017 12.35 7 3
-22 %
Bavaria Cruiser 41
14.12. - 21.12.2019
2,200 € 1,701 €
Year Length Berths Cabins
2018 12.55 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 50

Bavaria Cruiser 50

(BAV 50 CR-15 GRE)

14.12. - 21.12.2019
2,510 € 1,713 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.45 10 5
-31 %
Bavaria Cruiser 50

Bavaria Cruiser 50

(BAV 50-5 C-06 GRE)

14.12. - 21.12.2019
2,510 € 1,713 €
Year Length Berths Cabins
2006 15.45 10 5
-54 %
Bavaria Cruiser 51
14.12. - 21.12.2019
3,800 € 1,729 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.99 11 5
-54 %
Bavaria Cruiser 51
14.12. - 21.12.2019
3,800 € 1,729 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.99 11 5
-31 %
Bavaria Cruiser 46
14.12. - 21.12.2019
2,600 € 1,774 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 4
-22 %
Bavaria Cruiser 50
14.12. - 21.12.2019
2,300 € 1,779 €
Year Length Berths Cabins
2007 15.4 9 4
-22 %
Bavaria Cruiser 45
14.12. - 21.12.2019
2,300 € 1,779 €
Year Length Berths Cabins
2012 14.27 9 4
-27 %
Bavaria Cruiser 50
14.12. - 21.12.2019
2,450 € 1,783 €
Year Length Berths Cabins
2006 15.4 10 5
-25 %
Bavaria Cruiser 45
14.12. - 21.12.2019
2,400 € 1,790 €
Year Length Berths Cabins
2012 13.6 8 4
Bavaria Cruiser 41
14.12. - 21.12.2019
1,980 € 1,801 €
Year Length Berths Cabins
2016 12.35 7 3
Bavaria Cruiser 50
14.12. - 21.12.2019
2,000 € 1,820 €
Year Length Berths Cabins
2008 14.63 10 5
Bavaria 49

Bavaria 49

(Vardousia)

14.12. - 21.12.2019
2,000 € 1,820 €
Year Length Berths Cabins
2004 15.4 10 5
Bavaria Cruiser 50
14.12. - 21.12.2019
2,000 € 1,820 €
Year Length Berths Cabins
2008 14.63 10 5
-31 %
Bavaria Cruiser 46
14.12. - 21.12.2019
2,669 € 1,821 €
Year Length Berths Cabins
2014 14.27 9 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46
21.12. - 28.12.2019
2,669 € 1,821 €
Year Length Berths Cabins
2014 14.27 9 4
-27 %
Bavaria Cruiser 50

Bavaria Cruiser 50

(EC- 50B-08-G)

14.12. - 21.12.2019
2,510 € 1,827 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.45 10 5
Bavaria Cruiser 46
14.12. - 21.12.2019
2,100 € 1,911 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.27 10 4
-27 %
Bavaria Cruiser 56
04.01. - 11.01.2020
2,652 € 1,931 €
Year Length Berths Cabins
2014 17.07 12 6
-27 %
Bavaria Cruiser 46
21.12. - 28.12.2019
2,669 € 1,942 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.27 9 4
-27 %
Bavaria Cruiser 46
21.12. - 28.12.2019
2,669 € 1,942 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV C 46 14 GRE)

14.12. - 21.12.2019
2,873 € 1,961 €
Year Length Berths Cabins
2014 10.75 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(CL- 46C-15-G)

14.12. - 21.12.2019
2,873 € 1,961 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV C 46 -14 GRE)

14.12. - 21.12.2019
2,873 € 1,961 €
Year Length Berths Cabins
2014 10.75 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV C 46-15 GRE)

14.12. - 21.12.2019
2,873 € 1,961 €
Year Length Berths Cabins
2015 10.75 9 (8+1) 4
Bavaria Cruiser 46
14.12. - 21.12.2019
2,200 € 2,002 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.4 9 4
Bavaria Cruiser 41
14.12. - 21.12.2019
2,200 € 2,002 €
Year Length Berths Cabins
2018 12.35 7 3
Bavaria Cruiser 41
14.12. - 21.12.2019
2,200 € 2,002 €
Year Length Berths Cabins
2018 12.35 7 3
Bavaria Cruiser 41
14.12. - 21.12.2019
2,200 € 2,002 €
Year Length Berths Cabins
2018 12.35 7 3
Bavaria Cruiser 41
21.12. - 28.12.2019
2,250 € 2,047 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.2 6 3
-31 %
Bavaria 55 Cruiser l
14.12. - 21.12.2019
3,020 € 2,061 €
Year Length Berths Cabins
2010 16.75 12 5
-22 %
Bavaria Cruiser 46
14.12. - 21.12.2019
2,700 € 2,088 €
Year Length Berths Cabins
2015 13.6 9 (8+1) 4
Bavaria Cruiser 46
07.03. - 14.03.2020
2,300 € 2,093 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.27 9 - License for: 10 / In cabins: 8 4 double
Bavaria Cruiser 46
14.12. - 21.12.2019
2,300 € 2,093 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.4 9 4
-31 %
Bavaria 55 Cruiser

Bavaria 55 Cruiser

(Little Secret)

21.12. - 28.12.2019
3,067 € 2,093 €
Year Length Berths Cabins
2010 16.75 10 5
Bavaria Cruiser 46
07.03. - 14.03.2020
2,300 € 2,093 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.27 9 - License for: 10 / In cabins: 8 4 double
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV C 46 -16 GRE)

14.12. - 21.12.2019
3,106 € 2,120 €
Year Length Berths Cabins
2016 10.75 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV C 46 -16 GRE)

14.12. - 21.12.2019
3,106 € 2,120 €
Year Length Berths Cabins
2016 10.75 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV C 46 - 17 GRE)

14.12. - 21.12.2019
3,106 € 2,120 €
Year Length Berths Cabins
2017 10.75 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV C 46-17-GRE)

14.12. - 21.12.2019
3,106 € 2,120 €
Year Length Berths Cabins
2017 10.75 9 (8+1) 4
-23 %
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(Guarda che luna)

14.12. - 21.12.2019
2,800 € 2,138 €
Year Length Berths Cabins
2017 15.6 12 5
-22 %
Bavaria Cruiser 46
16.05. - 23.05.2020
2,800 € 2,165 €
Year Length Berths Cabins
2020 14.27 8 4
-22 %
Bavaria Cruiser 46
09.05. - 16.05.2020
2,800 € 2,165 €
Year Length Berths Cabins
2020 14.27 8 4
Bavaria Cruiser 50
21.12. - 28.12.2019
2,400 € 2,184 €
Year Length Berths Cabins
2006 15.4 10 5
-22 %
Bavaria Cruiser 51.
21.03. - 28.03.2020
2,800 € 2,184 €
Year Length Berths Cabins
2018 15.59 10 5
-27 %
Bavaria Cruiser 41
04.07. - 11.07.2020
3,000 € 2,184 €
Year Length Berths Cabins
2015 12.35 7 3
-27 %
Bavaria Cruiser 45
14.12. - 21.12.2019
3,035 € 2,209 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.98 10 5
Bavaria Cruiser 50
21.12. - 28.12.2019
2,480 € 2,256 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.4 10 5
-20 %
Bavaria Cruiser 51
29.02. - 07.03.2020
2,935 € 2,323 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.99 10 5
Bavaria Cruiser 46
14.12. - 21.12.2019
2,600 € 2,366 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 8 4
Bavaria Cruiser 46
14.12. - 21.12.2019
2,600 € 2,366 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.27 8 4
-31 %
Bavaria Cruiser 51
14.12. - 21.12.2019
3,600 € 2,457 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.99 10 5
-31 %
Bavaria 55 Cruiser
14.12. - 21.12.2019
3,610 € 2,464 €
Year Length Berths Cabins
2010 16.75 10 5
-31 %
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(BAV C 51-15 GRE)

14.12. - 21.12.2019
3,615 € 2,467 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.99 10 5
-22 %
Bavaria Cruiser 45
14.12. - 21.12.2019
3,200 € 2,475 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.98 10 4
-31 %
Bavaria Cruiser 51
14.12. - 21.12.2019
3,675 € 2,507 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.99 10 5
-18 %
Bavaria Cruiser 51
11.04. - 18.04.2020
3,100 € 2,538 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.99 11 5
Bavaria Cruiser 51
07.03. - 14.03.2020
2,800 € 2,548 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.98 12 - License for: 12 / In cabins: 10 5
Bavaria 45 Cruiser Style
14.12. - 21.12.2019
2,850 € 2,593 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.6 8 4
Bavaria Cruiser 46
14.12. - 21.12.2019
2,873 € 2,614 €
Year Length Berths Cabins
2014 14.29 9 4
-31 %
Bavaria Cruiser 56
14.12. - 21.12.2019
3,850 € 2,628 €
Year Length Berths Cabins
2015 16.75 12 6
-31 %
Bavaria Cruiser 55

Bavaria Cruiser 55

(EC- 55B-10-G)

14.12. - 21.12.2019
3,856 € 2,631 €
Year Length Berths Cabins
2010 16.75 10 5