Bavaria yacht charter Alimos Marina, Greece

-31 %
Bavaria 38 Cruiser/2cbs

Bavaria 38 Cruiser/2cbs

(BAV 38-2CBS GRE )

25.01. - 01.02.2020
880 € 600 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.13 6 (4+2) 2
-31 %
Bavaria 38

Bavaria 38

(BAV 38-03 GRE)

25.01. - 01.02.2020
880 € 600 €
Year Length Berths Cabins
2003 11.58 7 (6+1) 3
-27 %
Bavaria Cruiser 34

Bavaria Cruiser 34

(EC- 34B-10-G)

25.01. - 01.02.2020
828 € 602 €
Year Length Berths Cabins
2010 10.71 6 (4+2) 2
-27 %
Bavaria 38

Bavaria 38

(no name)

29.02. - 07.03.2020
850 € 618 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.13 7 3
-31 %
Bavaria Cruiser 36

Bavaria Cruiser 36

(BAV C 36-3-13 GRE)

25.01. - 01.02.2020
932 € 636 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.3 8 (6+2) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 42
25.01. - 01.02.2020
935 € 637 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.99 7 3
Bavaria 38

Bavaria 38

(no name)

25.01. - 01.02.2020
700 € 637 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.13 7 3
-22 %
Bavaria 40

Bavaria 40

(Salty Baby)

21.03. - 28.03.2020
850 € 661 €
Year Length Berths Cabins
2002 12.0 8 3
-31 %
Bavaria Cruiser 42

Bavaria Cruiser 42

(BAV 42 C-07 GRE)

25.01. - 01.02.2020
984 € 671 €
Year Length Berths Cabins
2007 12.8 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(EC- 40B-09-G)

25.01. - 01.02.2020
984 € 671 €
Year Length Berths Cabins
2009 12.19 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(EC- 40B-09-G)

25.01. - 01.02.2020
984 € 671 €
Year Length Berths Cabins
2009 12.19 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(BAV 40 C-08 GRE)

25.01. - 01.02.2020
984 € 671 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.19 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(BAV C 40-08-GRE)

25.01. - 01.02.2020
984 € 671 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.19 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(BAV 40 C-08-GRE)

25.01. - 01.02.2020
984 € 671 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.19 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(EC- 37C-14-G)

25.01. - 01.02.2020
997 € 680 €
Year Length Berths Cabins
2014 11.3 8 (6+2) 3
-27 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(Konstantinos (B37))

25.01. - 01.02.2020
960 € 698 €
Year Length Berths Cabins
2014 11.28 8 3
-31 %
Bavaria Cruiser 37/2 cbs

Bavaria Cruiser 37/2 cbs

(BAV 37 C- 15- GRE)

25.01. - 01.02.2020
1,029 € 702 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 6 (4+2) 2
-27 %
Bavaria Cruiser 40
29.02. - 07.03.2020
1,000 € 728 €
Year Length Berths Cabins
2009 12.35 7 3
-31 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(BAV C 37-15-GRE)

25.01. - 01.02.2020
1,078 € 736 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 8 (6+2) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(BAV C 37-15-GRE)

25.01. - 01.02.2020
1,078 € 736 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 8 (6+2) 3
-30 %
Bavaria Cruiser 42
29.02. - 07.03.2020
1,070 € 739 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.99 7 3
-18 %
Bavaria 40

Bavaria 40

(Bavaria 40)

25.01. - 01.02.2020
924 € 757 €
Year Length Berths Cabins
2009 12.35 7 3
-27 %
Bavaria Cruiser 37
11.04. - 18.04.2020
1,045 € 760 €
Year Length Berths Cabins
2014 11.3 8 3
-22 %
Bavaria Cruiser 34
25.01. - 01.02.2020
1,000 € 773 €
Year Length Berths Cabins
2008 10.8 6 2
-22 %
Bavaria 41

Bavaria 41

(no name)

25.01. - 01.02.2020
1,000 € 773 €
Year Length Berths Cabins
2003 12.55 7 (6+1) 3
-18 %
Bavaria Cruiser 40
25.01. - 01.02.2020
945 € 774 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.35 7 3
-31 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(BAV C 40-12-GRE)

25.01. - 01.02.2020
1,164 € 794 €
Year Length Berths Cabins
2012 12.45 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 43

Bavaria Cruiser 43

(BAV 43 C-09-GRE)

25.01. - 01.02.2020
1,191 € 812 €
Year Length Berths Cabins
2009 13.1 7 (6+1) 3
Bavaria Cruiser 32
07.03. - 14.03.2020
900 € 819 €
Year Length Berths Cabins
2005 9.9 6 2
Bavaria 38

Bavaria 38

(Oniro)

07.03. - 14.03.2020
900 € 819 €
Year Length Berths Cabins
2004 12.13 6 3
-18 %
Bavaria 36

Bavaria 36

(Nefeli)

25.01. - 01.02.2020
1,000 € 819 €
Year Length Berths Cabins
2004 11.55 6 3
-31 %
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(BAV C 41-14-GRE)

25.01. - 01.02.2020
1,218 € 831 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.35 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(BAV C 41-14-GRE)

25.01. - 01.02.2020
1,218 € 831 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.35 7 (6+1) 3
-26 %
Bavaria 36

Bavaria 36

(Antiope (refit 2017))

14.03. - 21.03.2020
1,150 € 848 €
Year Length Berths Cabins
2005 10.96 6 3
-22 %
Bavaria Cruiser 33
25.01. - 01.02.2020
1,100 € 850 €
Year Length Berths Cabins
2013 9.99 6 2
-38 %
Bavaria Cruiser 43
21.03. - 28.03.2020
1,400 € 864 €
Year Length Berths Cabins
2010 13.1 8 (6+2 saloon sofa) 3
-27 %
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(Konstantinos 14)

25.01. - 01.02.2020
1,190 € 866 €
Year Length Berths Cabins
2015 12.5 7 3
-27 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(no name)

25.01. - 01.02.2020
1,200 € 873 €
Year Length Berths Cabins
2003 15.4 10 5
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(EC- 46B-07-G)

25.01. - 01.02.2020
1,294 € 883 €
Year Length Berths Cabins
2007 14.2 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV 46 C-07 GRE)

25.01. - 01.02.2020
1,294 € 883 €
Year Length Berths Cabins
2007 14.2 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(BAV C 41-16-GRE)

25.01. - 01.02.2020
1,317 € 899 €
Year Length Berths Cabins
2016 12.35 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(CL- 41C-15-G)

25.01. - 01.02.2020
1,317 € 899 €
Year Length Berths Cabins
2015 12.35 7 (6+1) 3
-18 %
Bavaria 31

Bavaria 31

(Pegasus)

04.04. - 11.04.2020
1,100 € 900 €
Year Length Berths Cabins
2008 10.0 6 2
Bavaria Cruiser 41
25.01. - 01.02.2020
1,000 € 910 €
Year Length Berths Cabins
2016 12.35 7 3
Bavaria 32

Bavaria 32

(Thorikos)

28.03. - 04.04.2020
1,000 € 910 €
Year Length Berths Cabins
2002 9.95 4 2
-45 %
Bavaria Cruiser 50
25.01. - 01.02.2020
1,700 € 928 €
Year Length Berths Cabins
2008 14.63 10 5
-18 %
Bavaria Cruiser 39
25.01. - 01.02.2020
1,140 € 933 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.99 6 3
-18 %
Bavaria 37

Bavaria 37

(Corali)

25.01. - 01.02.2020
1,150 € 941 €
Year Length Berths Cabins
2001 11.55 7 3
-27 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV 46 C-08 GRE)

04.04. - 11.04.2020
1,294 € 941 €
Year Length Berths Cabins
2008 14.2 9 (8+1) 4
-27 %
Bavaria Cruiser 41
29.02. - 07.03.2020
1,300 € 946 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.35 7 3
-31 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(BAV 49-03 GRE)

25.01. - 01.02.2020
1,423 € 970 €
Year Length Berths Cabins
2003 15.4 10 5
-31 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(BAV 49-04 GRE)

25.01. - 01.02.2020
1,423 € 970 €
Year Length Berths Cabins
2004 15.4 10 5
-31 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(Margeo IV)

25.01. - 01.02.2020
1,430 € 976 €
Year Length Berths Cabins
2004 15.4 10 5
-18 %
Bavaria Cruiser 39
02.05. - 09.05.2020
1,200 € 982 €
Year Length Berths Cabins
2007 12.35 7 3
-31 %
Bavaria Cruiser 47

Bavaria Cruiser 47

(BAV 47 C GRE)

25.01. - 01.02.2020
1,449 € 989 €
Year Length Berths Cabins
2009 14.33 9 (8+1) 4
-27 %
Bavaria Cruiser 45
25.01. - 01.02.2020
1,430 € 1,041 €
Year Length Berths Cabins
2011 14.27 9 4
-31 %
Bavaria Cruiser 45

Bavaria Cruiser 45

(BAV C 45-11 GRE)

25.01. - 01.02.2020
1,527 € 1,041 €
Year Length Berths Cabins
2011 14.75 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46
25.01. - 01.02.2020
1,543 € 1,052 €
Year Length Berths Cabins
2014 14.27 9 4
-31 %
Bavaria Cruiser 50

Bavaria Cruiser 50

(BAV 50 CR-15 GRE)

25.01. - 01.02.2020
1,553 € 1,060 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.45 10 5
-31 %
Bavaria Cruiser 50

Bavaria Cruiser 50

(BAV 50-5 C-06 GRE)

25.01. - 01.02.2020
1,553 € 1,060 €
Year Length Berths Cabins
2006 15.45 10 5
-27 %
Bavaria Cruiser 45
29.02. - 07.03.2020
1,480 € 1,077 €
Year Length Berths Cabins
2011 14.27 9 4
-22 %
Bavaria Cruiser 40
29.02. - 07.03.2020
1,400 € 1,082 €
Year Length Berths Cabins
2013 12.35 7 3
-22 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Mystique)

25.01. - 01.02.2020
1,400 € 1,082 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.95 10 4
-22 %
Bavaria 36

Bavaria 36

(Xanthi)

07.03. - 14.03.2020
1,400 € 1,089 €
Year Length Berths Cabins
2003 10.96 6 3
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(S/Y Philomila)

07.03. - 14.03.2020
1,200 € 1,092 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.13 6 3
Bavaria Cruiser 37
25.01. - 01.02.2020
1,210 € 1,101 €
Year Length Berths Cabins
2014 11.3 6 3
-18 %
Bavaria Cruiser 41
25.01. - 01.02.2020
1,350 € 1,105 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.2 6 3
-18 %
Bavaria 35 Cruiser
25.01. - 01.02.2020
1,350 € 1,105 €
Year Length Berths Cabins
2009 10.76 6 3
-18 %
Bavaria Cruiser 39
25.01. - 01.02.2020
1,350 € 1,105 €
Year Length Berths Cabins
2007 12.14 6 3
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV C 46 -14 GRE)

25.01. - 01.02.2020
1,638 € 1,118 €
Year Length Berths Cabins
2014 10.75 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV C 46 14 GRE)

25.01. - 01.02.2020
1,638 € 1,118 €
Year Length Berths Cabins
2014 10.75 9 (8+1) 4
-25 %
Bavaria Cruiser 41
25.01. - 01.02.2020
1,500 € 1,119 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.35 6 3
-22 %
Bavaria Cruiser 43
25.01. - 01.02.2020
1,450 € 1,122 €
Year Length Berths Cabins
2010 13.1 6 3
-27 %
Bavaria Cruiser 46
29.02. - 07.03.2020
1,543 € 1,122 €
Year Length Berths Cabins
2014 14.27 9 4
-27 %
Bavaria Cruiser 50

Bavaria Cruiser 50

(EC- 50B-08-G)

25.01. - 01.02.2020
1,553 € 1,130 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.45 10 5
-18 %
Bavaria Cruiser 41
25.01. - 01.02.2020
1,400 € 1,146 €
Year Length Berths Cabins
2018 12.35 8 (6+2) 3
-18 %
Bavaria Cruiser 40
04.04. - 11.04.2020
1,400 € 1,146 €
Year Length Berths Cabins
2013 12.35 6 3
-22 %
Bavaria Cruiser 37
25.01. - 01.02.2020
1,500 € 1,160 €
Year Length Berths Cabins
2017 11.3 7 3
-22 %
Bavaria Cruiser 37
25.01. - 01.02.2020
1,500 € 1,160 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 7 3
-18 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Hydra)

25.01. - 01.02.2020
1,430 € 1,171 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.95 9 4
-18 %
Bavaria Cruiser 46
25.01. - 01.02.2020
1,457 € 1,193 €
Year Length Berths Cabins
2014 14.27 9 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV C 46 -16 GRE)

25.01. - 01.02.2020
1,771 € 1,208 €
Year Length Berths Cabins
2016 10.75 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV C 46 -16 GRE)

25.01. - 01.02.2020
1,771 € 1,208 €
Year Length Berths Cabins
2016 10.75 9 (8+1) 4
-27 %
Bavaria Cruiser 46
25.01. - 01.02.2020
1,664 € 1,211 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 4
-26 %
Bavaria Cruiser 46
29.02. - 07.03.2020
1,650 € 1,216 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 4
-23 %
Bavaria Cruiser 45
21.03. - 28.03.2020
1,600 € 1,228 €
Year Length Berths Cabins
2013 14.27 9 4
-18 %
Bavaria Cruiser 39
30.05. - 06.06.2020
1,500 € 1,228 €
Year Length Berths Cabins
2007 12.35 7 3
-22 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(No name)

21.03. - 28.03.2020
1,600 € 1,244 €
Year Length Berths Cabins
2003 15.4 10 5
-45 %
Bavaria Cruiser 46
25.01. - 01.02.2020
2,300 € 1,255 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.27 8 +2 4
-45 %
Bavaria Cruiser 46
25.01. - 01.02.2020
2,300 € 1,255 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.27 8 4
-45 %
Bavaria Cruiser 46
25.01. - 01.02.2020
2,300 € 1,255 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.27 8 4
-45 %
Bavaria Cruiser 46
25.01. - 01.02.2020
2,300 € 1,255 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.27 8 +2 4
-45 %
Bavaria Cruiser 46
25.01. - 01.02.2020
2,300 € 1,255 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.6 8 +1 4
-18 %
Bavaria Cruiser 46
25.01. - 01.02.2020
1,540 € 1,261 €
Year Length Berths Cabins
2014 14.29 9 4
-27 %
Bavaria Cruiser 46
25.01. - 01.02.2020
1,736 € 1,263 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.27 9 4
-25 %
Bavaria Cruiser 45
25.01. - 01.02.2020
1,700 € 1,268 €
Year Length Berths Cabins
2012 13.6 8 4
-18 %
Bavaria Cruiser 50
25.01. - 01.02.2020
1,550 € 1,269 €
Year Length Berths Cabins
2006 15.4 10 5
Bavaria Cruiser 37
07.03. - 14.03.2020
1,400 € 1,274 €
Year Length Berths Cabins
2017 11.3 8 3
Bavaria Cruiser 34
07.03. - 14.03.2020
1,400 € 1,274 €
Year Length Berths Cabins
2020 9.99 6 - License for: 6 / In cabins: 4 2
Bavaria Cruiser 40
25.01. - 01.02.2020
1,420 € 1,292 €
Year Length Berths Cabins
2011 12.35 6 3
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV C 46-17-GRE)

25.01. - 01.02.2020
1,915 € 1,306 €
Year Length Berths Cabins
2017 10.75 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV C 46 - 17 GRE)

25.01. - 01.02.2020
1,915 € 1,306 €
Year Length Berths Cabins
2017 10.75 9 (8+1) 4
-18 %
Bavaria Cruiser 37
25.01. - 01.02.2020
1,600 € 1,310 €
Year Length Berths Cabins
2017 11.3 8 3
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(S/Y Marialena)

07.03. - 14.03.2020
1,450 € 1,319 €
Year Length Berths Cabins
2006 13.99 10 4
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(S/Y Pasiphae)

07.03. - 14.03.2020
1,450 € 1,319 €
Year Length Berths Cabins
2005 13.99 10 4
-22 %
Bavaria Cruiser 46
04.04. - 11.04.2020
1,700 € 1,323 €
Year Length Berths Cabins
2014 14.4 8 4
-13 %
Bavaria Cruiser 37
25.01. - 01.02.2020
1,550 € 1,340 €
Year Length Berths Cabins
2017 11.3 7 3
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(S/Y Erifyli)

07.03. - 14.03.2020
1,500 € 1,365 €
Year Length Berths Cabins
2015 12.35 8 3
-45 %
Bavaria Cruiser 51
25.01. - 01.02.2020
2,500 € 1,365 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.99 11 5
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(To Be Announced)

07.03. - 14.03.2020
1,500 € 1,365 €
Year Length Berths Cabins
2018 12.35 8 - License for: 8 / In cabins: 6 3
-45 %
Bavaria Cruiser 51
25.01. - 01.02.2020
2,500 € 1,365 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.99 11 5
Bavaria 45 Cruiser Style
25.01. - 01.02.2020
1,500 € 1,365 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.6 8 4
Bavaria Cruiser 39
11.04. - 18.04.2020
1,500 € 1,365 €
Year Length Berths Cabins
2007 12.14 6 3
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(S/Y Anemoessa)

07.03. - 14.03.2020
1,500 € 1,365 €
Year Length Berths Cabins
2016 12.35 8 3
-45 %
Bavaria Cruiser 51
25.01. - 01.02.2020
2,500 € 1,365 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.99 11 5
-27 %
Bavaria Cruiser 46
25.01. - 01.02.2020
1,877 € 1,366 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.27 9 4
-23 %
Bavaria Cruiser 50
25.01. - 01.02.2020
1,800 € 1,375 €
Year Length Berths Cabins
2008 14.63 10 5
-23 %
Bavaria Cruiser 50
25.01. - 01.02.2020
1,800 € 1,375 €
Year Length Berths Cabins
2008 14.63 10 5
-27 %
Bavaria Cruiser 45
25.01. - 01.02.2020
1,902 € 1,385 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.98 10 5
-18 %
Bavaria Cruiser 40
25.01. - 01.02.2020
1,700 € 1,392 €
Year Length Berths Cabins
2013 12.48 8 3
-18 %
Bavaria Cruiser 46
04.04. - 11.04.2020
1,700 € 1,392 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.4 8 4
-18 %
Bavaria Cruiser 46
25.01. - 01.02.2020
1,700 € 1,392 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.4 9 4
Bavaria Cruiser 50
25.01. - 01.02.2020
1,550 € 1,410 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.4 10 5
-18 %
Bavaria Cruiser 40
25.01. - 01.02.2020
1,750 € 1,433 €
Year Length Berths Cabins
2013 12.35 6 3
-27 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Hellenic Sky)

25.01. - 01.02.2020
2,000 € 1,456 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.6 9 4
-22 %
Bavaria Cruiser 50
25.01. - 01.02.2020
1,900 € 1,469 €
Year Length Berths Cabins
2007 15.4 9 4
-26 %
Bavaria Cruiser 46
29.02. - 07.03.2020
2,000 € 1,469 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 4
-18 %
Bavaria 50
25.01. - 01.02.2020
1,800 € 1,474 €
Year Length Berths Cabins
1999 15.43 10 5
-18 %
Bavaria 50
25.01. - 01.02.2020
1,800 € 1,474 €
Year Length Berths Cabins
1999 15.43 10 5
-23 %
Bavaria Cruiser 41
09.05. - 16.05.2020
1,950 € 1,490 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.35 8 (6+2) 3
-22 %
Bavaria Cruiser 45
29.02. - 07.03.2020
1,941 € 1,501 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.98 10 5
-13 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(Billy One)

07.03. - 14.03.2020
1,750 € 1,513 €
Year Length Berths Cabins
2004 15.4 10 5
-18 %
Bavaria Cruiser 41
25.01. - 01.02.2020
1,850 € 1,515 €
Year Length Berths Cabins
2016 12.35 7 3
-31 %
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(BAV C 51-15 GRE)

25.01. - 01.02.2020
2,227 € 1,519 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.99 10 5
-31 %
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(PRES- 51C-16-G)

25.01. - 01.02.2020
2,227 € 1,519 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.99 10 5
-31 %
Bavaria Cruiser 51
25.01. - 01.02.2020
2,230 € 1,522 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.99 10 5
-23 %
Bavaria Cruiser 46
25.01. - 01.02.2020
2,000 € 1,528 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.27 10 4
Bavaria Cruiser 45

Bavaria Cruiser 45

(S/Y Reggina)

07.03. - 14.03.2020
1,700 € 1,547 €
Year Length Berths Cabins
2010 14.27 10 4
-22 %
Bavaria Cruiser 41
25.01. - 01.02.2020
2,000 € 1,547 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.35 7 3
-22 %
Bavaria 55 Cruiser l
29.02. - 07.03.2020
2,000 € 1,547 €
Year Length Berths Cabins
2010 16.75 12 5
-18 %
Bavaria 50

Bavaria 50

(Bingo)

25.01. - 01.02.2020
1,910 € 1,564 €
Year Length Berths Cabins
2002 15.43 12 5
-18 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(Iolkos)

25.01. - 01.02.2020
1,910 € 1,564 €
Year Length Berths Cabins
2003 15.4 10 5
-31 %
Bavaria Cruiser 51
29.02. - 07.03.2020
2,335 € 1,593 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.99 10 5
-22 %
Bavaria Cruiser 41
25.01. - 01.02.2020
2,100 € 1,624 €
Year Length Berths Cabins
2017 12.35 7 3
-31 %
Bavaria Cruiser 55

Bavaria Cruiser 55

(EC- 55B-10-G)

25.01. - 01.02.2020
2,381 € 1,625 €
Year Length Berths Cabins
2010 16.75 10 5
-31 %
Bavaria Cruiser 55

Bavaria Cruiser 55

(Bav CR 55 -Gre)

25.01. - 01.02.2020
2,381 € 1,625 €
Year Length Berths Cabins
2010 16.75 10 5
-18 %
Bavaria Cruiser 46
04.04. - 11.04.2020
2,000 € 1,638 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.4 9 8+1 4
-41 %
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(Guarda che luna)

21.03. - 28.03.2020
2,800 € 1,638 €
Year Length Berths Cabins
2017 15.6 12 5
-27 %
Bavaria 55 Cruiser

Bavaria 55 Cruiser

(Little Secret)

25.01. - 01.02.2020
2,334 € 1,698 €
Year Length Berths Cabins
2010 16.75 10 5
-22 %
Bavaria Cruiser 45
25.01. - 01.02.2020
2,200 € 1,701 €
Year Length Berths Cabins
2012 14.27 9 4
-31 %
Bavaria Cruiser 56

Bavaria Cruiser 56

(Bav C 55- GRE)

25.01. - 01.02.2020
2,503 € 1,708 €
Year Length Berths Cabins
2014 16.75 12 6
-27 %
Bavaria 55 Cruiser
29.02. - 07.03.2020
2,350 € 1,710 €
Year Length Berths Cabins
2010 16.75 10 5
-27 %
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(PRES-51C-19-G)

25.01. - 01.02.2020
2,407 € 1,752 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.99 10 5
-27 %
Bavaria Cruiser 56
29.02. - 07.03.2020
2,430 € 1,769 €
Year Length Berths Cabins
2014 16.75 12 6
-22 %
Bavaria 55 Cruiser
25.01. - 01.02.2020
2,300 € 1,779 €
Year Length Berths Cabins
2010 16.75 10 5
-18 %
Bavaria Cruiser 41
25.01. - 01.02.2020
2,200 € 1,801 €
Year Length Berths Cabins
2018 12.35 7 3
-18 %
Bavaria Cruiser 41
25.01. - 01.02.2020
2,200 € 1,801 €
Year Length Berths Cabins
2018 12.35 7 3
-18 %
Bavaria Cruiser 41
25.01. - 01.02.2020
2,200 € 1,801 €
Year Length Berths Cabins
2018 12.35 7 3
-27 %
Bavaria Cruiser 50
29.02. - 07.03.2020
2,525 € 1,838 €
Year Length Berths Cabins
2019 15.39 12 6 (5+1)
-22 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(no name)

29.02. - 07.03.2020
2,380 € 1,840 €
Year Length Berths Cabins
2003 15.4 10 5
-31 %
Bavaria Cruiser 56

Bavaria Cruiser 56

(CL- 56C-15-G)

25.01. - 01.02.2020
2,706 € 1,847 €
Year Length Berths Cabins
2015 16.75 12 6
Bavaria Cruiser 46
25.01. - 01.02.2020
2,100 € 1,911 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.4 9 4
-27 %
Bavaria Cruiser 56
25.01. - 01.02.2020
2,652 € 1,931 €
Year Length Berths Cabins
2014 17.07 12 6
-27 %
Bavaria Cruiser 56
25.01. - 01.02.2020
2,652 € 1,931 €
Year Length Berths Cabins
2014 17.07 12 6
-22 %
Bavaria Cruiser 56
29.02. - 07.03.2020
2,500 € 1,933 €
Year Length Berths Cabins
2015 16.75 12 6
-18 %
Bavaria Cruiser 50
25.01. - 01.02.2020
2,450 € 2,006 €
Year Length Berths Cabins
2006 15.4 10 5
-22 %
Bavaria Cruiser 46
25.01. - 01.02.2020
2,700 € 2,088 €
Year Length Berths Cabins
2015 13.6 9 (8+1) 4
Bavaria Cruiser 46
07.03. - 14.03.2020
2,300 € 2,093 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.27 9 - License for: 10 / In cabins: 8 4 double
Bavaria Cruiser 46
07.03. - 14.03.2020
2,300 € 2,093 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.27 9 - License for: 10 / In cabins: 8 4 double
Bavaria Cruiser 46
25.01. - 01.02.2020
2,300 € 2,093 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.4 9 4
-18 %
Bavaria Cruiser 46
25.01. - 01.02.2020
2,600 € 2,129 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.27 8 4
-18 %
Bavaria Cruiser 46
25.01. - 01.02.2020
2,600 € 2,129 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 8 4
-22 %
Bavaria Cruiser 46
16.05. - 23.05.2020
2,800 € 2,165 €
Year Length Berths Cabins
2020 14.27 8 4
-22 %
Bavaria Cruiser 46
09.05. - 16.05.2020
2,800 € 2,165 €
Year Length Berths Cabins
2020 14.27 8 4
-27 %
Bavaria Cruiser 41
06.06. - 13.06.2020
3,000 € 2,184 €
Year Length Berths Cabins
2015 12.35 7 3
-22 %
Bavaria Cruiser 51.
21.03. - 28.03.2020
2,800 € 2,184 €
Year Length Berths Cabins
2018 15.59 10 5
-25 %
Bavaria Cruiser 51
29.02. - 07.03.2020
2,935 € 2,195 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.99 10 5
-27 %
Bavaria Cruiser 51
11.04. - 18.04.2020
3,100 € 2,256 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.99 11 5
-24 %
Bavaria Cruiser 45
25.01. - 01.02.2020
3,100 € 2,335 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.98 8 4
-25 %
Bavaria Cruiser 45
25.04. - 02.05.2020
3,300 € 2,462 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.98 10 4
-36 %
Bavaria Cruiser 51
25.04. - 02.05.2020
4,000 € 2,548 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.99 11 5
Bavaria Cruiser 51
07.03. - 14.03.2020
2,800 € 2,548 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.98 12 - License for: 12 / In ca