Bavaria yacht charter Alimos Marina, Greece

-15 %
Bavaria 37

Bavaria 37

(Corali)

09.10. - 16.10.2021
1,200 € 1,009 €
Year Length Berths Cabins
2001 11.55 7 3
-15 %
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(BAV C 41-14-GRE)

01.01. - 08.01.2022
1,340 € 1,127 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.35 7 (6+1) 3
-27 %
Bavaria Cruiser 32
24.07. - 31.07.2021
1,600 € 1,155 €
Year Length Berths Cabins
2005 9.9 6 2
-15 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Hydra)

30.10. - 06.11.2021
1,400 € 1,178 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.95 9 4
-28 %
Bavaria Cruiser 50

Bavaria Cruiser 50

(EC- 50B-08-G)

05.03. - 12.03.2022
1,708 € 1,216 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.45 10 5
-15 %
Bavaria 38 Cruiser/2cbs

Bavaria 38 Cruiser/2cbs

(BAV 38-2CBS GRE )

02.10. - 09.10.2021
1,449 € 1,219 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.13 6 (4+2) 2
-10 %
Bavaria Cruiser 37
30.10. - 06.11.2021
1,400 € 1,247 €
Year Length Berths Cabins
2017 11.3 8 3
-15 %
Bavaria Cruiser 42

Bavaria Cruiser 42

(BAV 42 C-07 GRE)

09.10. - 16.10.2021
1,605 € 1,350 €
Year Length Berths Cabins
2007 12.8 7 (6+1) 3
-15 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(BAV 40 C-08-GRE)

09.10. - 16.10.2021
1,605 € 1,350 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.19 7 (6+1) 3
-15 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(BAV C 40-08-GRE)

23.10. - 30.10.2021
1,605 € 1,350 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.19 7 (6+1) 3
-24 %
Bavaria Cruiser 39
21.08. - 28.08.2021
1,800 € 1,368 €
Year Length Berths Cabins
2007 12.35 7 3
-10 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(S/Y Philomila)

16.10. - 23.10.2021
1,550 € 1,381 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.13 6 3
-36 %
Bavaria Cruiser 46
23.10. - 30.10.2021
2,300 € 1,457 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.27 8 4
-23 %
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(Konstantinos 14)

16.10. - 23.10.2021
1,939 € 1,478 €
Year Length Berths Cabins
2015 12.5 7 3
-25 %
Bavaria 38

Bavaria 38

(BAV 38-03 GRE)

25.09. - 02.10.2021
1,992 € 1,479 €
Year Length Berths Cabins
2003 11.58 7 (6+1) 3
-15 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV C 46 -16 GRE)

01.01. - 08.01.2022
1,802 € 1,516 €
Year Length Berths Cabins
2016 10.75 9 (8+1) 4
-24 %
Bavaria Cruiser 42
04.09. - 11.09.2021
2,050 € 1,558 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.99 7 3
Bavaria Cruiser 41
01.01. - 08.01.2022
1,580 € 1,564 €
Year Length Berths Cabins
2016 12.35 8 (6+2) 3
-19 %
Bavaria 41

Bavaria 41

(no name)

31.07. - 07.08.2021
2,000 € 1,615 €
Year Length Berths Cabins
2003 12.55 7 (6+1) 3
-15 %
Bavaria Cruiser 43

Bavaria Cruiser 43

(BAV 43 C-09-GRE)

09.10. - 16.10.2021
1,941 € 1,633 €
Year Length Berths Cabins
2009 13.1 7 (6+1) 3
-15 %
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(CL- 41C-15-G)

23.10. - 30.10.2021
1,993 € 1,677 €
Year Length Berths Cabins
2015 12.35 7 (6+1) 3
-19 %
Bavaria Cruiser 42
28.08. - 04.09.2021
2,115 € 1,708 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.99 7 3
-25 %
Bavaria Cruiser 45
04.12. - 11.12.2021
2,316 € 1,719 €
Year Length Berths Cabins
2012 14.27 9 4
-13 %
Bavaria Cruiser 50
29.10. - 05.11.2022
2,000 € 1,740 €
Year Length Berths Cabins
2007 14.63 10 5
-20 %
Bavaria Cruiser 45
04.12. - 11.12.2021
2,187 € 1,743 €
Year Length Berths Cabins
2012 14.27 9 4
-31 %
Bavaria Cruiser 56
26.03. - 02.04.2022
2,590 € 1,771 €
Year Length Berths Cabins
2015 17.07 12 6
-19 %
Bavaria Cruiser 34

Bavaria Cruiser 34

(EC- 34B-10-G)

31.07. - 07.08.2021
2,223 € 1,795 €
Year Length Berths Cabins
2010 10.71 6 (4+2) 2
-19 %
Bavaria Cruiser 42

Bavaria Cruiser 42

(BAV 42 C -08-GRE)

28.08. - 04.09.2021
2,226 € 1,797 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.8 7 (6+1) 3
-19 %
Bavaria Cruiser 37/2 cbs

Bavaria Cruiser 37/2 cbs

(BAV 37 C- 15- GRE)

04.09. - 11.09.2021
2,259 € 1,824 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 6 (4+2) 2
-24 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(Konstantinos (B37))

31.07. - 07.08.2021
2,435 € 1,850 €
Year Length Berths Cabins
2014 11.28 8 3
-19 %
Bavaria Cruiser 36

Bavaria Cruiser 36

(BAV C 36-3-13 GRE)

24.07. - 31.07.2021
2,329 € 1,881 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.3 8 (6+2) 3
-28 %
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(PRES- 51C-16-G)

05.03. - 12.03.2022
2,647 € 1,885 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.99 10 5
-28 %
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(PRES-51C-19-G)

05.03. - 12.03.2022
2,647 € 1,885 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.99 10 5
-24 %
Bavaria Cruiser 46
23.10. - 30.10.2021
2,506 € 1,885 €
Year Length Berths Cabins
2014 14.27 9 4
-14 %
Bavaria Cruiser 40
21.08. - 28.08.2021
2,236 € 1,911 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.35 7 3
-19 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(EC- 40B-09-G)

24.07. - 31.07.2021
2,485 € 2,006 €
Year Length Berths Cabins
2009 12.19 7 (6+1) 3
-19 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(EC- 40B-09-G)

21.08. - 28.08.2021
2,485 € 2,006 €
Year Length Berths Cabins
2009 12.19 7 (6+1) 3
Bavaria Cruiser 46
23.10. - 30.10.2021
2,055 € 2,034 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 4
-20 %
Bavaria Cruiser 46
23.10. - 30.10.2021
2,585 € 2,047 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.27 9 4
-10 %
Bavaria Cruiser 46
30.10. - 06.11.2021
2,300 € 2,049 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.27 9 - License for: 10 / In cabins: 8 4 double
-10 %
Bavaria Cruiser 46
23.10. - 30.10.2021
2,347 € 2,090 €
Year Length Berths Cabins
2014 14.27 9 4
-15 %
Bavaria Cruiser 50

Bavaria Cruiser 50

(BAV 50-5 C-06 GRE)

16.10. - 23.10.2021
2,510 € 2,112 €
Year Length Berths Cabins
2006 15.45 10 5
-27 %
Bavaria 50

Bavaria 50

(Bingo)

28.08. - 04.09.2021
2,950 € 2,129 €
Year Length Berths Cabins
2002 15.43 12 5
-19 %
Bavaria Cruiser 40
07.08. - 14.08.2021
2,665 € 2,151 €
Year Length Berths Cabins
2009 12.35 7 3
-19 %
Bavaria Cruiser 37
14.08. - 21.08.2021
2,740 € 2,212 €
Year Length Berths Cabins
2014 11.3 8 3
-27 %
Bavaria Cruiser 37
14.08. - 21.08.2021
3,050 € 2,216 €
Year Length Berths Cabins
2014 11.3 6 3
Bavaria 40

Bavaria 40

(Bavaria 40)

21.08. - 28.08.2021
2,336 € 2,219 €
Year Length Berths Cabins
2009 12.35 7 3
-15 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV C 46 -14 GRE)

23.10. - 30.10.2021
2,658 € 2,236 €
Year Length Berths Cabins
2014 10.75 9 (8+1) 4
-14 %
Bavaria Cruiser 43
14.08. - 21.08.2021
2,650 € 2,265 €
Year Length Berths Cabins
2010 13.1 6 3
-19 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(BAV C 37-15-GRE)

14.08. - 21.08.2021
2,828 € 2,283 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 8 (6+2) 3
-19 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(EC- 37C-14-G)

14.08. - 21.08.2021
2,828 € 2,283 €
Year Length Berths Cabins
2014 11.3 8 (6+2) 3
-19 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(BAV C 37-15-GRE)

14.08. - 21.08.2021
2,828 € 2,283 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 8 (6+2) 3
-28 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(BAV C 40-12 GRE)

25.06. - 02.07.2022
3,217 € 2,292 €
Year Length Berths Cabins
2012 12.45 7 (6+1) 3
-15 %
Bavaria Cruiser 45

Bavaria Cruiser 45

(Elise - Bavaria 45 Cruiser)

05.11. - 12.11.2022
2,704 € 2,298 €
Year Length Berths Cabins
2012 13.6 8 4
-19 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV 46 C-08 GRE)

04.09. - 11.09.2021
2,924 € 2,360 €
Year Length Berths Cabins
2008 14.2 9 (8+1) 4
-26 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(Iolkos)

31.07. - 07.08.2021
3,250 € 2,377 €
Year Length Berths Cabins
2003 15.4 10 5
-19 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(No name)

24.07. - 31.07.2021
3,000 € 2,422 €
Year Length Berths Cabins
2003 15.4 10 5
-19 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(no name)

24.07. - 31.07.2021
3,015 € 2,434 €
Year Length Berths Cabins
2003 15.4 10 5
-9 %
Bavaria Cruiser 37
11.09. - 18.09.2021
2,700 € 2,436 €
Year Length Berths Cabins
2017 11.3 7 3
Bavaria Cruiser 50
06.11. - 13.11.2021
2,500 € 2,475 €
Year Length Berths Cabins
2006 15.4 10 5
-10 %
Bavaria Cruiser 51
06.11. - 13.11.2021
2,800 € 2,494 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.98 12 - License for: 12 / In cabins: 10 5
-19 %
Bavaria Cruiser 37
14.08. - 21.08.2021
3,100 € 2,503 €
Year Length Berths Cabins
2017 11.3 7 3
-19 %
Bavaria Cruiser 37
07.08. - 14.08.2021
3,100 € 2,503 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 7 3
-15 %
Bavaria 55 Cruiser l
16.10. - 23.10.2021
3,020 € 2,541 €
Year Length Berths Cabins
2010 16.75 12 5
-24 %
Bavaria 55 Cruiser

Bavaria 55 Cruiser

(Little Secret)

16.10. - 23.10.2021
3,431 € 2,581 €
Year Length Berths Cabins
2010 16.75 10 5
-25 %
Bavaria Cruiser 51
06.11. - 13.11.2021
3,480 € 2,583 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.99 10 5
-19 %
Bavaria Cruiser 40
14.08. - 21.08.2021
3,200 € 2,584 €
Year Length Berths Cabins
2013 12.35 7 3
-21 %
Bavaria Cruiser 40
14.08. - 21.08.2021
3,300 € 2,602 €
Year Length Berths Cabins
2012 11.99 8 - License for: 8 / In cabins: 6 3
-24 %
Bavaria 50
24.07. - 31.07.2021
3,450 € 2,622 €
Year Length Berths Cabins
1999 15.43 10 5
-24 %
Bavaria Cruiser 41
14.08. - 21.08.2021
3,450 € 2,622 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.35 7 3
-20 %
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(S/Y Anemoessa)

25.09. - 02.10.2021
3,350 € 2,653 €
Year Length Berths Cabins
2016 12.35 8 3
-24 %
Bavaria 45

Bavaria 45

(Irida)

24.07. - 31.07.2021
3,500 € 2,660 €
Year Length Berths Cabins
2010 13.6 8 4
-24 %
Bavaria Cruiser 46
24.07. - 31.07.2021
3,500 € 2,660 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.4 9 8+1 4
-19 %
Bavaria Cruiser 40
14.08. - 21.08.2021
3,300 € 2,664 €
Year Length Berths Cabins
2013 12.35 6 3
-19 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(BAV C 40-12-GRE)

31.07. - 07.08.2021
3,304 € 2,667 €
Year Length Berths Cabins
2012 12.45 7 (6+1) 3
-19 %
Bavaria Cruiser 41
14.08. - 21.08.2021
3,350 € 2,705 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.35 7 3
-19 %
Bavaria Cruiser 43

Bavaria Cruiser 43

(BAV 43 C-10 GRE)

14.08. - 21.08.2021
3,392 € 2,738 €
Year Length Berths Cabins
2010 13.1 7 (6+1) 3
-19 %
Bavaria Cruiser 45
21.08. - 28.08.2021
3,400 € 2,745 €
Year Length Berths Cabins
2012 13.6 8 4
-19 %
Bavaria Cruiser 41
14.08. - 21.08.2021
3,450 € 2,786 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.2 6 3
-19 %
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(BAV C 41-14-GRE)

14.08. - 21.08.2021
3,453 € 2,788 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.35 7 (6+1) 3
-19 %
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(BAV C 41-14-GRE)

14.08. - 21.08.2021
3,453 € 2,788 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.35 7 (6+1) 3
-14 %
Bavaria Cruiser 41
21.08. - 28.08.2021
3,300 € 2,821 €
Year Length Berths Cabins
2016 12.35 7 3
-19 %
Bavaria Cruiser 41
31.07. - 07.08.2021
3,500 € 2,826 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.35 6 3
-11 %
Bavaria Cruiser 34
07.08. - 14.08.2021
3,200 € 2,827 €
Year Length Berths Cabins
2020 9.99 6 - License for: 6 / In cabins: 4 2
-19 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(BAV 49-03 GRE)

24.07. - 31.07.2021
3,545 € 2,862 €
Year Length Berths Cabins
2003 15.4 10 5
-19 %
Bavaria Cruiser 47

Bavaria Cruiser 47

(BAV 47 C GRE)

24.07. - 31.07.2021
3,597 € 2,904 €
Year Length Berths Cabins
2009 14.33 9 (8+1) 4
-14 %
Bavaria Cruiser 46
04.09. - 11.09.2021
3,400 € 2,907 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.4 9 4
-14 %
Bavaria Cruiser 46
21.08. - 28.08.2021
3,400 € 2,907 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.4 9 4
-14 %
Bavaria Cruiser 50
24.07. - 31.07.2021
3,400 € 2,907 €
Year Length Berths Cabins
2006 15.4 10 5
-23 %
Bavaria Cruiser 56
16.10. - 23.10.2021
3,850 € 2,935 €
Year Length Berths Cabins
2014 16.75 12 6
-19 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(Anthoula)

24.07. - 31.07.2021
3,650 € 2,947 €
Year Length Berths Cabins
2003 15.4 10 5
-20 %
Bavaria Cruiser 51
06.11. - 13.11.2021
3,795 € 3,033 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.99 10 5
-19 %
Bavaria Cruiser 46
21.08. - 28.08.2021
3,800 € 3,068 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 4
-21 %
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(To Be Announced)

31.07. - 07.08.2021
3,900 € 3,075 €
Year Length Berths Cabins
2018 12.35 8 - License for: 8 / In cabins: 6 3
-20 %
Bavaria Cruiser 46
31.07. - 07.08.2021
3,862 € 3,081 €
Year Length Berths Cabins
2014 14.27 9 4
-19 %
Bavaria Cruiser 50

Bavaria Cruiser 50

(BAV 50 CR-15 GRE)

24.07. - 31.07.2021
3,856 € 3,114 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.45 10 5
-20 %
Bavaria Cruiser 56
16.10. - 23.10.2021
3,943 € 3,122 €
Year Length Berths Cabins
2014 17.07 12 6
-20 %
Bavaria Cruiser 56
16.10. - 23.10.2021
3,943 € 3,122 €
Year Length Berths Cabins
2014 17.07 12 6
-19 %
Bavaria Cruiser 41
14.08. - 21.08.2021
3,950 € 3,190 €
Year Length Berths Cabins
2018 12.55 7 (6+1) 3
-15 %
Bavaria Cruiser 55

Bavaria Cruiser 55

(EC- 55B-10-G)

16.10. - 23.10.2021
3,856 € 3,245 €
Year Length Berths Cabins
2010 16.75 10 5
-24 %
Bavaria Cruiser 50
07.08. - 14.08.2021
4,300 € 3,268 €
Year Length Berths Cabins
2008 14.63 10 5
-24 %
Bavaria Cruiser 46
24.07. - 31.07.2021
4,300 € 3,268 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.27 8 4
-14 %
Bavaria Cruiser 46
31.07. - 07.08.2021
3,851 € 3,292 €
Year Length Berths Cabins
2014 14.29 9 4
-15 %
Bavaria Cruiser 56

Bavaria Cruiser 56

(Bav C 55- GRE)

16.10. - 23.10.2021
4,053 € 3,410 €
Year Length Berths Cabins
2014 16.75 12 6
Bavaria Cruiser 51
23.10. - 30.10.2021
3,450 € 3,415 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.99 10 5
-18 %
Bavaria Cruiser 50
31.07. - 07.08.2021
4,250 € 3,452 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.4 10 5
-19 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV C 46-17-GRE)

28.08. - 04.09.2021
4,322 € 3,490 €
Year Length Berths Cabins
2017 10.75 9 (8+1) 4
-22 %
Bavaria Cruiser 46
31.07. - 07.08.2021
4,500 € 3,505 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.27 10 4
-24 %
Bavaria Cruiser 46
24.07. - 31.07.2021
4,700 € 3,572 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.27 8 4
-19 %
Bavaria Cruiser 46
31.07. - 07.08.2021
4,500 € 3,633 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 4
-19 %
Bavaria Cruiser 46
07.08. - 14.08.2021
4,500 € 3,633 €
Year Length Berths Cabins
2015 13.6 9 (8+1) 4
-24 %
Bavaria Cruiser 46
07.08. - 14.08.2021
4,800 € 3,648 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.4 9 4
-20 %
Bavaria Cruiser 46
25.09. - 02.10.2021
4,650 € 3,682 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.27 9 - License for: 10 / In cabins: 8 4 double
-19 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV C 46 14 GRE)

31.07. - 07.08.2021
4,630 € 3,739 €
Year Length Berths Cabins
2014 10.75 9 (8+1) 4
-25 %
Bavaria Cruiser 46
31.07. - 07.08.2021
5,100 € 3,779 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.27 8 +2 4
-25 %
Bavaria Cruiser 46
31.07. - 07.08.2021
5,100 € 3,779 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.27 8 +2 4
-25 %
Bavaria Cruiser 46
31.07. - 07.08.2021
5,100 € 3,779 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.6 8 +1 4
-19 %
Bavaria Cruiser 46
31.07. - 07.08.2021
4,800 € 3,876 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.4 8 4
-19 %
Bavaria Cruiser 46
31.07. - 07.08.2021
4,800 € 3,876 €
Year Length Berths Cabins
2014 14.4 8 4
-22 %
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(Guarda che luna)

24.07. - 31.07.2021
5,000 € 3,895 €
Year Length Berths Cabins
2017 15.6 12 5
Bavaria 45 Cruiser Style
31.07. - 07.08.2021
4,164 € 3,955 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.6 8 4
-19 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(BAV C 46 -16 GRE)

07.08. - 14.08.2021
5,005 € 4,041 €
Year Length Berths Cabins
2016 10.75 9 (8+1) 4
-25 %
Bavaria Cruiser 45
31.07. - 07.08.2021
5,500 € 4,075 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.98 10 4
-19 %
Bavaria Cruiser 46
24.07. - 31.07.2021
5,100 € 4,118 €
Year Length Berths Cabins
2020 14.27 8 4
-19 %
Bavaria Cruiser 46
07.08. - 14.08.2021
5,100 € 4,118 €
Year Length Berths Cabins
2020 14.27 8 4
-19 %
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(BAV C 51-15 GRE)

24.07. - 31.07.2021
5,160 € 4,166 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.99 10 5
-24 %
Bavaria Cruiser 51
24.07. - 31.07.2021
5,700 € 4,332 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.99 10 5
-40 %
Bavaria Cruiser 51
31.07. - 07.08.2021
7,300 € 4,369 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.99 11 5
-26 %
Bavaria Cruiser 51
28.08. - 04.09.2021
6,000 € 4,389 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.99 11 5
-27 %
Bavaria Cruiser 50
24.07. - 31.07.2021
6,200 € 4,476 €
Year Length Berths Cabins
2020 15.89 12 - License for: 12 / In cabins: 11 5 5+1
-19 %
Bavaria 55 Cruiser
24.07. - 31.07.2021
5,570 € 4,498 €
Year Length Berths Cabins
2010 16.75 10 5
-38 %
Bavaria Cruiser 51
31.07. - 07.08.2021
7,300 € 4,507 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.99 11 5
Bavaria Cruiser 56
28.08. - 04.09.2021
4,750 € 4,512 €
Year Length Berths Cabins
2016 16.75 7 3
-36 %
Bavaria Cruiser 51
31.07. - 07.08.2021
7,300 € 4,646 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.99 11 5
Bavaria Cruiser 51
14.08. - 21.08.2021
5,000 € 4,750 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.99 11 5
-19 %
Bavaria Cruiser 55

Bavaria Cruiser 55

(Bav CR 55 - GRE)

24.07. - 31.07.2021
5,953 € 4,807 €
Year Length Berths Cabins
2010 16.75 10 5
-19 %
Bavaria Cruiser 51.
31.07. - 07.08.2021
6,000 € 4,845 €
Year Length Berths Cabins
2018 15.59 10 5
Bavaria Cruiser 51
24.07. - 31.07.2021
5,160 € 4,902 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.99 10 5
-24 %
Bavaria Cruiser 56
14.08. - 21.08.2021
6,705 € 5,095 €
Year Length Berths Cabins
2015 16.75 12 6
-9 %
Bavaria C50 Style
24.07. - 31.07.2021
5,700 € 5,144 €
Year Length Berths Cabins
2019 15.39 3 3
-24 %
Bavaria Cruiser 50
24.07. - 31.07.2021
7,050 € 5,358 €
Year Length Berths Cabins
2020 15.39 12 5 +1
-19 %
Bavaria Cruiser 56

Bavaria Cruiser 56

(CL- 56C-15-G)

14.08. - 21.08.2021
7,058 € 5,699 €
Year Length Berths Cabins
2015 16.75 12 6
-28 %
Bavaria Virtess 420 Fly
24.07. - 31.07.2021
10,950 € 7,802 €
Year Length Berths Cabins
2018 13.6 6 3