Bavaria yacht charter Zadar (Marina Zadar), Croatia

-25 %
Bavaria 32

Bavaria 32

(Lucija)

28.11. - 05.12.2020
900 € 675 €
Year Length Berths Cabins
2003 10.3 6 (4+2) 2
-20 %
Bavaria Cruiser 33
12.12. - 19.12.2020
900 € 720 €
Year Length Berths Cabins
2016 9.99 6 (4+2) 2
-20 %
Bavaria Cruiser 34
12.12. - 19.12.2020
1,000 € 800 €
Year Length Berths Cabins
2017 10.7 8 3
-25 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Mirna)

28.11. - 05.12.2020
1,100 € 825 €
Year Length Berths Cabins
2003 13.95 10 (8+2) 4
-20 %
Bavaria Cruiser 37
12.12. - 19.12.2020
1,050 € 840 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.35 8 3
-30 %
Bavaria Cruiser 37
28.11. - 05.12.2020
1,200 € 840 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 7 3
-20 %
Bavaria Cruiser 37
12.12. - 19.12.2020
1,050 € 840 €
Year Length Berths Cabins
2017 11.35 8 3
-30 %
Bavaria Cruiser 37
28.11. - 05.12.2020
1,200 € 840 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 7 3
-22 %
Bavaria Cruiser 34
03.04. - 10.04.2021
1,150 € 886 €
Year Length Berths Cabins
2020 9.99 6 2
-24 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(EC- 37B-07-CR)

27.03. - 03.04.2021
1,230 € 923 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.28 8 (6+2) 3
-24 %
Bavaria Cruiser 37
28.11. - 05.12.2020
1,230 € 923 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.2 8 3
Bavaria Cruiser 34
28.11. - 05.12.2020
930 €
Year Length Berths Cabins
2008 10.7 6 2
-27 %
Bavaria Cruiser 37
03.04. - 10.04.2021
1,300 € 949 €
Year Length Berths Cabins
2019 11.3 7 6+1 3
-20 %
Bavaria Cruiser 34
27.02. - 06.03.2021
1,200 € 960 €
Year Length Berths Cabins
2020 9.99 8 (6+2) 3 (3+S)
-24 %
Bavaria 36 Cruiser
28.11. - 05.12.2020
1,342 € 1,007 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.4 8 3
-24 %
Bavaria Cruiser 36

Bavaria Cruiser 36

(BAV 36 C CRO)

27.03. - 03.04.2021
1,342 € 1,007 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.3 8 (6+2) 3
-20 %
Bavaria Cruiser 41
12.12. - 19.12.2020
1,300 € 1,040 €
Year Length Berths Cabins
2017 12.35 7 3
-25 %
Bavaria Cruiser 39
28.11. - 05.12.2020
1,400 € 1,050 €
Year Length Berths Cabins
2006 12.14 8 3
-25 %
Bavaria Cruiser 39

Bavaria Cruiser 39

(EC- 39B-06-CR)

27.03. - 03.04.2021
1,400 € 1,050 €
Year Length Berths Cabins
2006 11.89 7 (6+1) 3
Bavaria Cruiser 34
28.11. - 05.12.2020
1,100 €
Year Length Berths Cabins
2020 9.99 6 (4+2) 2
-25 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(CL- 37C-16-CR)

27.03. - 03.04.2021
1,515 € 1,136 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 8 (6+2) 3
-25 %
Bavaria Cruiser 37
28.11. - 05.12.2020
1,515 € 1,136 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 8 3
Bavaria Cruiser 34
28.11. - 05.12.2020
1,150 €
Year Length Berths Cabins
2019 9.99 6 (4+2) 2
Bavaria Cruiser 34
28.11. - 05.12.2020
1,150 €
Year Length Berths Cabins
2019 9.99 6 (4+2) 2
Bavaria Cruiser 37
28.11. - 05.12.2020
1,170 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 7 3
-26 %
Bavaria 45

Bavaria 45

(iSTONE)

03.04. - 10.04.2021
1,650 € 1,205 €
Year Length Berths Cabins
2011 14.27 10 4
-25 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(BAV C 40-11 CRO)

27.03. - 03.04.2021
1,623 € 1,217 €
Year Length Berths Cabins
2011 12.45 7 (6+1) 3
-25 %
Bavaria Cruiser 40
28.11. - 05.12.2020
1,623 € 1,217 €
Year Length Berths Cabins
2011 12.35 8 3
-25 %
Bavaria Cruiser 41
28.11. - 05.12.2020
1,864 € 1,398 €
Year Length Berths Cabins
2020 12.35 7 3
-20 %
Bavaria Cruiser 46
12.12. - 19.12.2020
1,750 € 1,400 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.2 9 4
-20 %
Bavaria Cruiser 46
12.12. - 19.12.2020
1,750 € 1,400 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.2 9 4
-20 %
Bavaria Cruiser 46
12.12. - 19.12.2020
1,750 € 1,400 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.2 9 4
-20 %
Bavaria Cruiser 46
12.12. - 19.12.2020
1,750 € 1,400 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.2 9 4
-24 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(CL- 46C-15-CR)

27.03. - 03.04.2021
2,178 € 1,634 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 (8+1) 4
-20 %
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(Given To Fly)

12.12. - 19.12.2020
2,150 € 1,720 €
Year Length Berths Cabins
2017 15.6 12 5
-25 %
Bavaria 32 Sport
28.11. - 05.12.2020
2,300 € 1,725 €
Year Length Berths Cabins
2006 10.2 4 1
-25 %
Bavaria Cruiser 46
28.11. - 05.12.2020
2,355 € 1,766 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 10 4
-25 %
Bavaria Cruiser 50
28.11. - 05.12.2020
2,460 € 1,845 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.4 12 5
-25 %
Bavaria Cruiser 50

Bavaria Cruiser 50

(EC- 50B-08-CR)

27.03. - 03.04.2021
2,460 € 1,845 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.45 10 5
-24 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Olala)

18.07. - 25.07.2020
2,562 € 1,922 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.95 10 4
-24 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(EC- 44-02-CR)

18.07. - 25.07.2020
2,562 € 1,922 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.41 9 (8+1) 4
-25 %
Bavaria 44 - new sails 2017
18.07. - 25.07.2020
2,600 € 1,950 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.45 10 4
-25 %
Bavaria Cruiser 37
24.07. - 31.07.2021
2,728 € 2,046 €
Year Length Berths Cabins
2018 11.2 8 (6+2) 3
-25 %
Bavaria Cruiser 46
18.07. - 25.07.2020
2,836 € 2,127 €
Year Length Berths Cabins
2005 14.4 10 4
-25 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(EC- 46B-05-CR)

18.07. - 25.07.2020
2,836 € 2,127 €
Year Length Berths Cabins
2005 14.2 9 (8+1) 4
-25 %
Bavaria 50

Bavaria 50

(Dalmatino Zara)

18.07. - 25.07.2020
3,516 € 2,637 €
Year Length Berths Cabins
2002 15.43 12 5
-25 %
Bavaria 50

Bavaria 50

(EC- 50-02-CR)

18.07. - 25.07.2020
3,516 € 2,637 €
Year Length Berths Cabins
2002 15.43 10 5
-24 %
Bavaria Cruiser 50 Style
25.07. - 01.08.2020
7,350 € 5,513 €
Year Length Berths Cabins
2019 15.39 9 (6+2+1 4 (3+1)