Bavaria yacht charter Zadar (Marina Zadar), Croatia

-30 %
Bavaria Cruiser 31
04.01. - 11.01.2020
900 € 630 €
Year Length Berths Cabins
2008 9.76 6 2
-30 %
Bavaria Cruiser 34
14.03. - 21.03.2020
930 € 651 €
Year Length Berths Cabins
2008 10.7 6 2
-27 %
Bavaria 32

Bavaria 32

(Lucija)

14.12. - 21.12.2019
900 € 655 €
Year Length Berths Cabins
2003 10.3 6 (4+2) 2
-31 %
Bavaria 36 Holiday
14.12. - 21.12.2019
1,061 € 724 €
Year Length Berths Cabins
1999 11.55 8 3
Bavaria Cruiser 33
28.03. - 04.04.2020
810 € 737 €
Year Length Berths Cabins
2016 9.99 6 (4+2) 2
-27 %
Bavaria Cruiser 34
11.04. - 18.04.2020
1,050 € 764 €
Year Length Berths Cabins
2020 9.99 8 (6+2) 3 (3+S)
-30 %
Bavaria Cruiser 34
25.04. - 02.05.2020
1,100 € 770 €
Year Length Berths Cabins
2020 9.99 6 (4+2) 2
-31 %
Bavaria Cruiser 34
14.03. - 21.03.2020
1,150 € 785 €
Year Length Berths Cabins
2019 9.99 6 (4+2) 2
-31 %
Bavaria Cruiser 34
04.04. - 11.04.2020
1,150 € 785 €
Year Length Berths Cabins
2020 9.99 6 2
-31 %
Bavaria Cruiser 34
14.03. - 21.03.2020
1,150 € 785 €
Year Length Berths Cabins
2019 9.99 6 (4+2) 2
-27 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Dišpet)

14.12. - 21.12.2019
1,100 € 800 €
Year Length Berths Cabins
2003 13.95 10 (8+2) 4
-27 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Mirna)

14.12. - 21.12.2019
1,100 € 800 €
Year Length Berths Cabins
2003 13.95 10 (8+2) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 37
04.01. - 11.01.2020
1,200 € 819 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 7 3
Bavaria Cruiser 34
28.03. - 04.04.2020
900 € 819 €
Year Length Berths Cabins
2017 10.7 8 3
-31 %
Bavaria Cruiser 37
04.01. - 11.01.2020
1,200 € 819 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 7 3
-27 %
Bavaria Cruiser 37
14.03. - 21.03.2020
1,170 € 851 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 7 3
Bavaria Cruiser 37
28.03. - 04.04.2020
945 € 859 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.35 8 3
Bavaria Cruiser 37
28.03. - 04.04.2020
945 € 859 €
Year Length Berths Cabins
2017 11.35 8 3
-33 %
Bavaria Cruiser 37
04.04. - 11.04.2020
1,300 € 863 €
Year Length Berths Cabins
2019 11.3 7 6+1 3
-33 %
Bavaria 44 - new sails 2017
14.03. - 21.03.2020
1,370 € 910 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.45 10 4
-31 %
Bavaria Cruiser 37
14.12. - 21.12.2019
1,351 € 921 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.2 8 3
-35 %
Bavaria Cruiser 39
14.12. - 21.12.2019
1,435 € 930 €
Year Length Berths Cabins
2006 12.14 8 3
-31 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(EC- 37B-07-CR)

14.12. - 21.12.2019
1,371 € 935 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.28 8 (6+2) 3
-31 %
Bavaria 42

Bavaria 42

(Desperado)

14.12. - 21.12.2019
1,399 € 954 €
Year Length Berths Cabins
2001 13.4 9 4
-31 %
Bavaria 36 Cruiser
14.12. - 21.12.2019
1,423 € 970 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.4 8 3
-31 %
Bavaria Cruiser 36

Bavaria Cruiser 36

(BAV 36 C CRO)

14.12. - 21.12.2019
1,423 € 970 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.3 8 (6+2) 3
-31 %
Bavaria Cruiser 39

Bavaria Cruiser 39

(EC- 39B-06-CR)

14.12. - 21.12.2019
1,501 € 1,024 €
Year Length Berths Cabins
2006 11.89 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria 42

Bavaria 42

(EC- 42-01-CR)

14.12. - 21.12.2019
1,527 € 1,041 €
Year Length Berths Cabins
2001 12.8 9 (8+1) 4
Bavaria Cruiser 41
28.03. - 04.04.2020
1,170 € 1,064 €
Year Length Berths Cabins
2017 12.35 7 3
-31 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Ema I)

14.12. - 21.12.2019
1,565 € 1,068 €
Year Length Berths Cabins
2003 13.95 10 4
-31 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Olala)

14.12. - 21.12.2019
1,565 € 1,068 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.95 10 4
-35 %
Bavaria Cruiser 40
14.12. - 21.12.2019
1,683 € 1,091 €
Year Length Berths Cabins
2011 12.35 8 3
-31 %
Bavaria Cruiser 37
14.12. - 21.12.2019
1,657 € 1,131 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 8 3
-31 %
Bavaria Cruiser 46
14.12. - 21.12.2019
1,694 € 1,156 €
Year Length Berths Cabins
2005 14.4 10 4
-31 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(BAV 44-03- CRO)

14.12. - 21.12.2019
1,708 € 1,165 €
Year Length Berths Cabins
2003 13.41 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(BAV C 40-11 CRO)

14.12. - 21.12.2019
1,708 € 1,165 €
Year Length Berths Cabins
2011 12.45 7 (6+1) 3
-31 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(EC- 44-02-CR)

14.12. - 21.12.2019
1,708 € 1,165 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.41 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(CL- 37C-16-CR)

14.12. - 21.12.2019
1,734 € 1,183 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 8 (6+2) 3
-27 %
Bavaria 45

Bavaria 45

(iSTONE)

04.04. - 11.04.2020
1,650 € 1,201 €
Year Length Berths Cabins
2011 14.27 10 4
-31 %
Bavaria Cruiser 41
16.05. - 23.05.2020
1,864 € 1,272 €
Year Length Berths Cabins
2020 12.35 7 3
Bavaria Cruiser 46
28.03. - 04.04.2020
1,575 € 1,433 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.2 9 4
Bavaria Cruiser 46
28.03. - 04.04.2020
1,575 € 1,433 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.2 9 4
Bavaria Cruiser 46
28.03. - 04.04.2020
1,575 € 1,433 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.2 9 4
Bavaria Cruiser 46
28.03. - 04.04.2020
1,575 € 1,433 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.2 9 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(EC- 46B-05-CR)

14.12. - 21.12.2019
2,122 € 1,448 €
Year Length Berths Cabins
2005 14.2 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria 50

Bavaria 50

(EC- 50-02-CR)

14.12. - 21.12.2019
2,226 € 1,519 €
Year Length Berths Cabins
2002 15.43 10 5
-31 %
Bavaria 50

Bavaria 50

(Dalmatino Zara)

14.12. - 21.12.2019
2,226 € 1,519 €
Year Length Berths Cabins
2002 15.43 12 5
-31 %
Bavaria Cruiser 46
14.12. - 21.12.2019
2,371 € 1,617 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 10 4
-31 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(CL- 46C-15-CR)

14.12. - 21.12.2019
2,419 € 1,650 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 50
14.12. - 21.12.2019
2,514 € 1,716 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.4 12 5
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(Given To Fly)

28.03. - 04.04.2020
1,935 € 1,760 €
Year Length Berths Cabins
2017 15.6 12 5
-31 %
Bavaria Cruiser 50

Bavaria Cruiser 50

(EC- 50B-08-CR)

14.12. - 21.12.2019
2,744 € 1,872 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.45 10 5
Bavaria 32 Sport
14.12. - 21.12.2019
2,300 € 2,093 €
Year Length Berths Cabins
2006 10.2 4 1
-30 %
Bavaria Cruiser 50 Style
14.03. - 21.03.2020
3,300 € 2,282 €
Year Length Berths Cabins
2019 15.39 9 (6+2+1 4 (3+1)