Bavaria yacht charter Zadar (Marina Zadar), Croatia

-30 %
Bavaria Cruiser 34
24.10. - 31.10.2020
1,100 € 770 €
Year Length Berths Cabins
2020 9.99 6 (4+2) 2
-24 %
Bavaria Cruiser 34
10.10. - 17.10.2020
1,150 € 863 €
Year Length Berths Cabins
2019 9.99 6 (4+2) 2
-25 %
Bavaria 32

Bavaria 32

(Lucija)

29.08. - 05.09.2020
1,600 € 1,200 €
Year Length Berths Cabins
2003 10.3 6 (4+2) 2
-30 %
Bavaria Cruiser 31
08.08. - 15.08.2020
1,850 € 1,295 €
Year Length Berths Cabins
2008 9.76 6 2
-34 %
Bavaria Cruiser 34
25.07. - 01.08.2020
2,030 € 1,320 €
Year Length Berths Cabins
2008 10.7 6 2
-32 %
Bavaria Cruiser 37
12.09. - 19.09.2020
2,200 € 1,496 €
Year Length Berths Cabins
2019 11.3 7 6+1 3
-40 %
Bavaria Cruiser 34
01.08. - 08.08.2020
2,650 € 1,590 €
Year Length Berths Cabins
2020 9.99 6 2
-24 %
Bavaria 36 Cruiser
25.07. - 01.08.2020
2,237 € 1,678 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.4 8 3
-24 %
Bavaria Cruiser 36

Bavaria Cruiser 36

(BAV 36 C CRO)

25.07. - 01.08.2020
2,237 € 1,678 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.3 8 (6+2) 3
-30 %
Bavaria Cruiser 33
01.08. - 08.08.2020
2,400 € 1,680 €
Year Length Berths Cabins
2016 9.99 6 (4+2) 2
-35 %
Bavaria Cruiser 37
15.08. - 22.08.2020
2,600 € 1,690 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 7 3
-25 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(EC- 37B-07-CR)

01.08. - 08.08.2020
2,296 € 1,722 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.28 8 (6+2) 3
-25 %
Bavaria Cruiser 37
01.08. - 08.08.2020
2,296 € 1,722 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.2 8 3
-30 %
Bavaria Cruiser 34
08.08. - 15.08.2020
2,500 € 1,750 €
Year Length Berths Cabins
2017 10.7 8 3
-35 %
Bavaria Cruiser 37
08.08. - 15.08.2020
2,800 € 1,820 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 7 3
-29 %
Bavaria Cruiser 34
08.08. - 15.08.2020
2,625 € 1,838 €
Year Length Berths Cabins
2020 9.99 8 (6+2) 3 (3+S)
-30 %
Bavaria Cruiser 37
15.08. - 22.08.2020
2,700 € 1,890 €
Year Length Berths Cabins
2017 11.35 8 3
-24 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Dišpet)

15.08. - 22.08.2020
2,550 € 1,913 €
Year Length Berths Cabins
2003 13.95 10 (8+2) 4
-24 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Mirna)

22.08. - 29.08.2020
2,550 € 1,913 €
Year Length Berths Cabins
2003 13.95 10 (8+2) 4
-24 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(EC- 44-02-CR)

18.07. - 25.07.2020
2,562 € 1,922 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.41 9 (8+1) 4
-24 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Olala)

18.07. - 25.07.2020
2,562 € 1,922 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.95 10 4
-30 %
Bavaria Cruiser 37
18.07. - 25.07.2020
2,770 € 1,939 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 7 3
-25 %
Bavaria 44 - new sails 2017
18.07. - 25.07.2020
2,600 € 1,950 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.45 10 4
-35 %
Bavaria 45

Bavaria 45

(iSTONE)

05.09. - 12.09.2020
3,000 € 1,950 €
Year Length Berths Cabins
2011 14.27 10 4
-24 %
Bavaria Cruiser 39
01.08. - 08.08.2020
2,614 € 1,961 €
Year Length Berths Cabins
2006 12.14 8 3
-24 %
Bavaria Cruiser 39

Bavaria Cruiser 39

(EC- 39B-06-CR)

01.08. - 08.08.2020
2,614 € 1,961 €
Year Length Berths Cabins
2006 11.89 7 (6+1) 3
-24 %
Bavaria Cruiser 34
08.08. - 15.08.2020
2,630 € 1,973 €
Year Length Berths Cabins
2019 9.99 6 (4+2) 2
-30 %
Bavaria Cruiser 37
08.08. - 15.08.2020
2,900 € 2,030 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.35 8 3
-25 %
Bavaria Cruiser 37
08.08. - 15.08.2020
2,828 € 2,121 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 8 3
-25 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(CL- 37C-16-CR)

08.08. - 15.08.2020
2,828 € 2,121 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 8 (6+2) 3
-25 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(EC- 46B-05-CR)

18.07. - 25.07.2020
2,836 € 2,127 €
Year Length Berths Cabins
2005 14.2 9 (8+1) 4
-25 %
Bavaria Cruiser 46
18.07. - 25.07.2020
2,836 € 2,127 €
Year Length Berths Cabins
2005 14.4 10 4
-24 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(BAV C 40-11 CRO)

15.08. - 22.08.2020
3,030 € 2,273 €
Year Length Berths Cabins
2011 12.45 7 (6+1) 3
-24 %
Bavaria Cruiser 40
15.08. - 22.08.2020
3,030 € 2,273 €
Year Length Berths Cabins
2011 12.35 8 3
-20 %
Bavaria Cruiser 41
29.08. - 05.09.2020
2,850 € 2,280 €
Year Length Berths Cabins
2017 12.35 7 3
-25 %
Bavaria Cruiser 41
08.08. - 15.08.2020
3,479 € 2,609 €
Year Length Berths Cabins
2020 12.35 7 3
-25 %
Bavaria 50

Bavaria 50

(EC- 50-02-CR)

18.07. - 25.07.2020
3,516 € 2,637 €
Year Length Berths Cabins
2002 15.43 10 5
-25 %
Bavaria 50

Bavaria 50

(Dalmatino Zara)

18.07. - 25.07.2020
3,516 € 2,637 €
Year Length Berths Cabins
2002 15.43 12 5
-30 %
Bavaria Cruiser 46
18.07. - 25.07.2020
3,800 € 2,660 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.2 9 4
-30 %
Bavaria Cruiser 46
18.07. - 25.07.2020
3,800 € 2,660 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.2 9 4
-25 %
Bavaria 32 Sport
18.07. - 25.07.2020
3,600 € 2,700 €
Year Length Berths Cabins
2006 10.2 4 1
-25 %
Bavaria Cruiser 50
12.09. - 19.09.2020
3,608 € 2,706 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.4 12 5
-25 %
Bavaria Cruiser 50

Bavaria Cruiser 50

(EC- 50B-08-CR)

12.09. - 19.09.2020
3,608 € 2,706 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.45 10 5
-30 %
Bavaria Cruiser 46
25.07. - 01.08.2020
3,900 € 2,730 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.2 9 4
-30 %
Bavaria Cruiser 46
01.08. - 08.08.2020
4,100 € 2,870 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.2 9 4
-24 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(CL- 46C-15-CR)

18.07. - 25.07.2020
3,925 € 2,944 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 (8+1) 4
-24 %
Bavaria Cruiser 46
18.07. - 25.07.2020
3,925 € 2,944 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 10 4
-30 %
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(Given To Fly)

18.07. - 25.07.2020
5,400 € 3,780 €
Year Length Berths Cabins
2017 15.6 12 5
-14 %
Bavaria Cruiser 50 Style
25.07. - 01.08.2020
7,350 € 6,248 €
Year Length Berths Cabins
2019 15.39 9 (6+2+1 4 (3+1)