Bavaria yacht charter Trogir (ACI marina), Croatia

-60 %
Bavaria 42

Bavaria 42

(Pošip)

26.09. - 03.10.2020
1,400 € 560 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.83 7 3
-50 %
Bavaria Cruiser 32
26.09. - 03.10.2020
1,200 € 600 €
Year Length Berths Cabins
2012 10.3 5 2
-41 %
Bavaria Cruiser 39
26.09. - 03.10.2020
1,200 € 700 €
Year Length Berths Cabins
2007 12.14 7 3
-50 %
Bavaria Cruiser 36
26.09. - 03.10.2020
1,400 € 700 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.3 6 3
-45 %
Bavaria Cruiser 34
26.09. - 03.10.2020
1,400 € 770 €
Year Length Berths Cabins
2018 10.2 6 2
-45 %
Bavaria Cruiser 46
26.09. - 03.10.2020
1,480 € 814 €
Year Length Berths Cabins
2008 14.4 9 4
-45 %
Bavaria Cruiser 50
26.09. - 03.10.2020
1,600 € 880 €
Year Length Berths Cabins
2005 15.43 12 5
-45 %
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(Bavaria Cruiser 41 NEW (…)

26.09. - 03.10.2020
1,680 € 924 €
Year Length Berths Cabins
2017 12.35 7 3
-45 %
Bavaria Cruiser 41
26.09. - 03.10.2020
1,680 € 924 €
Year Length Berths Cabins
2017 12.35 7 3
-30 %
Bavaria Cruiser 45
10.10. - 17.10.2020
1,350 € 945 €
Year Length Berths Cabins
2013 14.27 10 4
-60 %
Bavaria Cruiser 46
26.09. - 03.10.2020
2,400 € 960 €
Year Length Berths Cabins
2014 14.4 9 4
-60 %
Bavaria Cruiser 50
26.09. - 03.10.2020
2,400 € 960 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.4 11 5
-20 %
Bavaria Cruiser 45
05.12. - 12.12.2020
1,300 € 1,040 €
Year Length Berths Cabins
2012 14.27 10 4
-20 %
Bavaria Cruiser 45
17.10. - 24.10.2020
1,350 € 1,080 €
Year Length Berths Cabins
2013 14.27 10 4
Bavaria Cruiser 46
26.09. - 03.10.2020
1,200 €
Year Length Berths Cabins
2006 14.4 9 4
Bavaria Cruiser 33
26.09. - 03.10.2020
1,200 €
Year Length Berths Cabins
2007 10.65 6 2
-30 %
Bavaria Cruiser 51
26.09. - 03.10.2020
1,800 € 1,260 €
Year Length Berths Cabins
2018 15.59 12 10+2 5
-35 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(Bavaria Cruiser 46 NEW)

03.10. - 10.10.2020
1,940 € 1,261 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.27 9 (8+1) 4 (4D)
-25 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(Bavaria Cruiser 46 NEW (…)

10.10. - 17.10.2020
1,860 € 1,395 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.27 9 4
-50 %
Bavaria Cruiser 37
25.07. - 01.08.2020
2,800 € 1,400 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 7 3
Bavaria 36 Cruiser
25.07. - 01.08.2020
1,600 €
Year Length Berths Cabins
2005 11.4 7 3
-44 %
Bavaria Cruiser 46
18.07. - 25.07.2020
3,850 € 2,118 €
Year Length Berths Cabins
2014 14.27 9 4
-45 %
Bavaria Cruiser 46 OW.

Bavaria Cruiser 46 OW.

(BAV.CRUISER 46, OWNER V. …)

18.07. - 25.07.2020
4,400 € 2,420 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.27 7 (6+1) 3 (3D)
-45 %
Bavaria Cruiser 46
25.07. - 01.08.2020
4,440 € 2,442 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.27 9 4
-50 %
Bavaria Cruiser 51
18.07. - 25.07.2020
5,220 € 2,610 €
Year Length Berths Cabins
2016 15.59 11 5
-50 %
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(Bavaria Cruiser 51 NEW ( …)

18.07. - 25.07.2020
5,380 € 2,690 €
Year Length Berths Cabins
2017 15.59 11 5