Jeanneau yacht charter Sukošan (Marina Dalmacija), Croatia

-10 %
Sun Odyssey 43
09.10. - 16.10.2021
1,100 € 980 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.21 10 (8+2) 4
-33 %
Sun Odyssey 33i
28.05. - 04.06.2022
1,500 € 997 €
Year Length Berths Cabins
2014 9.96 6 2
-10 %
Sun Odyssey 49i

Sun Odyssey 49i

(SO 49i (2)

16.10. - 23.10.2021
1,300 € 1,158 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.07 10 4
-10 %
Sun Odyssey 49i

Sun Odyssey 49i

(SO 49i (1)

09.10. - 16.10.2021
1,300 € 1,158 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.07 10 4
-33 %
Sun Odyssey 349
28.05. - 04.06.2022
1,800 € 1,197 €
Year Length Berths Cabins
2017 10.34 8 3
-24 %
Sun Odyssey 45
05.03. - 12.03.2022
1,600 € 1,216 €
Year Length Berths Cabins
2007 13.72 10 4
-24 %
Sun Odyssey 45
05.03. - 12.03.2022
1,600 € 1,216 €
Year Length Berths Cabins
2007 13.72 10 4
-33 %
Sun odyssey 379 performance
28.05. - 04.06.2022
1,900 € 1,263 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.34 8 3
-24 %
Sun Odyssey 349
28.05. - 04.06.2022
1,700 € 1,292 €
Year Length Berths Cabins
2016 10.34 8 3
-10 %
Sun Odyssey 449
09.10. - 16.10.2021
1,500 € 1,336 €
Year Length Berths Cabins
2018 13.76 8 (6+2) 3
-10 %
Sun Odyssey 50DS
02.10. - 09.10.2021
1,900 € 1,692 €
Year Length Berths Cabins
2009 15.07 10 4
-14 %
SUN ODYSSEY 36i
20.08. - 27.08.2022
2,200 € 1,881 €
Year Length Berths Cabins
2009 10.94 8 (6+2) 3 + salon
-14 %
Sun Odyssey 49i
17.09. - 24.09.2022
2,300 € 1,966 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.07 10 4
-33 %
Sun Odyssey 440
28.05. - 04.06.2022
3,000 € 1,995 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.39 8 (6+2) 4
-24 %
SUN ODYSSEY 509 BT

SUN ODYSSEY 509 BT

(MAGIC DREAMS)

01.10. - 08.10.2022
2,650 € 2,014 €
Year Length Berths Cabins
2014 15.38 12 (10+2) 6 ; 5+1+salon
-19 %
Sun Odyssey 439
04.06. - 11.06.2022
2,800 € 2,261 €
Year Length Berths Cabins
2014 13.34 10 4
-33 %
Sun Odyssey 479

Sun Odyssey 479

(SOD479 2018 KROKI )

28.05. - 04.06.2022
3,400 € 2,261 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.43 10 (8+2) 4
-9 %
Sun Odyssey 379
13.08. - 20.08.2022
2,600 € 2,346 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.34 8 3
-24 %
Sun Odyssey 509
28.05. - 04.06.2022
3,450 € 2,622 €
Year Length Berths Cabins
2012 15.38 12 5
-19 %
Sun Odyssey 410

Sun Odyssey 410

(SOD 410 New KK5)

20.08. - 27.08.2022
3,300 € 2,664 €
Year Length Berths Cabins
2020 12.35 8 3
-11 %
Jeanneau 53

Jeanneau 53

(Triton)

28.05. - 04.06.2022
3,200 € 2,827 €
Year Length Berths Cabins
2012 16.06 12 (10+1+1) 6 (5+1)
-33 %
Sun Odyssey 490

Sun Odyssey 490

(No Name Nav1)

28.05. - 04.06.2022
4,450 € 2,959 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.42 12 (10+2) 5
-9 %
Sun Odyssey 419

Sun Odyssey 419

(No Name R1)

09.07. - 16.07.2022
3,350 € 3,023 €
Year Length Berths Cabins
2018 12.76 8 3
Sun Odyssey 45

Sun Odyssey 45

(Big Blue)

06.08. - 13.08.2022
3,200 € 3,040 €
Year Length Berths Cabins
2005 14.15 10 4
-24 %
Sun Odyssey 509
09.07. - 16.07.2022
4,600 € 3,496 €
Year Length Berths Cabins
2012 15.38 12 5
Sun Odyssey 449
06.08. - 13.08.2022
4,200 € 3,990 €
Year Length Berths Cabins
2016 13.76 10 4
-24 %
Sun Odyssey 490

Sun Odyssey 490

(SOD 490 NEW)

23.07. - 30.07.2022
6,000 € 4,560 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.42 12 (10+2) 6 (5+1)
-11 %
Jeanneau Prestige 46 Fly
28.05. - 04.06.2022
5,500 € 4,859 €
Year Length Berths Cabins
2008 14.55 9 4
-24 %
JEANNEAU 54 BT

JEANNEAU 54 BT

(MYSTIC DREAMS)

18.06. - 25.06.2022
6,490 € 4,932 €
Year Length Berths Cabins
2017 16.16 12 (10+2) 6 ; 5+1+salon