Bavaria yacht charter Split (ACI marina), Croatia

-20 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(Summer Wind)

26.09. - 03.10.2020
1,300 € 1,040 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 6 3
-47 %
Bavaria 37

Bavaria 37

(SILVIJA)

27.06. - 04.07.2020
2,200 € 1,162 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.35 8 3
-34 %
Bavaria Cruiser 33

Bavaria Cruiser 33

(Adria Breeze)

01.08. - 08.08.2020
2,390 € 1,554 €
Year Length Berths Cabins
2016 9.99 6 2
-47 %
Bavaria 46

Bavaria 46

(GRAČIĆ II)

27.06. - 04.07.2020
2,950 € 1,558 €
Year Length Berths Cabins
2005 14.2 10 4
-34 %
Bavaria Cruiser 34
25.07. - 01.08.2020
2,550 € 1,658 €
Year Length Berths Cabins
2018 9.99 8 (6+2) 3
-34 %
Bavaria Cruiser 34

Bavaria Cruiser 34

(Adria Maša)

08.08. - 15.08.2020
2,550 € 1,658 €
Year Length Berths Cabins
2017 9.99 8 3
-40 %
Bavaria Cruiser 37
18.07. - 25.07.2020
2,990 € 1,794 €
Year Length Berths Cabins
2017 11.3 8 3
-40 %
Bavaria Cruiser 37
18.07. - 25.07.2020
2,990 € 1,794 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 8 3
-34 %
Bavaria Cruiser 37
22.08. - 29.08.2020
2,790 € 1,814 €
Year Length Berths Cabins
2014 11.3 8 3
-47 %
Bavaria Cruiser 41
11.07. - 18.07.2020
3,450 € 1,822 €
Year Length Berths Cabins
2018 12.35 7 3
-30 %
Bavaria Cruiser 46
08.08. - 15.08.2020
2,800 € 1,960 €
Year Length Berths Cabins
2008 14.4 9 4
-35 %
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

(Morning Breeze)

18.07. - 25.07.2020
3,200 € 2,080 €
Year Length Berths Cabins
2016 12.35 6 3
-47 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(SUTVID)

27.06. - 04.07.2020
4,050 € 2,139 €
Year Length Berths Cabins
2003 15.4 12 5
-47 %
Bavaria 49

Bavaria 49

(ANGELA)

27.06. - 04.07.2020
4,050 € 2,139 €
Year Length Berths Cabins
2004 15.4 12 (10+2) 5
-47 %
Bavaria Cruiser 46
27.06. - 04.07.2020
4,300 € 2,271 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.72 9 (8+1) 4
-40 %
Bavaria Cruiser 45
18.07. - 25.07.2020
4,200 € 2,520 €
Year Length Berths Cabins
2014 14.27 8 4
-40 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(Brilliant Kiss)

18.07. - 25.07.2020
4,290 € 2,574 €
Year Length Berths Cabins
2014 14.27 10 4
-42 %
Bavaria Cruiser 46
25.07. - 01.08.2020
4,550 € 2,604 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.72 9 4
-40 %
Bavaria Cruiser 46
18.07. - 25.07.2020
4,390 € 2,634 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.27 10 (8+2) 4
-40 %
Bavaria Cruiser 46
18.07. - 25.07.2020
4,390 € 2,634 €
Year Length Berths Cabins
2016 14.27 10 4
-40 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(Adria Myriam)

18.07. - 25.07.2020
4,390 € 2,634 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.27 10 4
-40 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(Adria Kristina)

18.07. - 25.07.2020
4,390 € 2,634 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.27 10 4
-40 %
Bavaria Cruiser 46
18.07. - 25.07.2020
4,390 € 2,634 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.27 10 (8+2) 4
-30 %
Bavaria Cruiser 50
25.07. - 01.08.2020
3,800 € 2,660 €
Year Length Berths Cabins
2008 15.4 11 5
-34 %
Bavaria Cruiser 46

Bavaria Cruiser 46

(Diamond Kiss)

25.07. - 01.08.2020
4,290 € 2,789 €
Year Length Berths Cabins
2014 14.27 10 4
-47 %
Bavaria Cruiser 51
27.06. - 04.07.2020
5,650 € 2,984 €
Year Length Berths Cabins
2018 15.6 8 4
-40 %
Bavaria Cruiser 51
18.07. - 25.07.2020
5,590 € 3,354 €
Year Length Berths Cabins
2016 15.6 12 5
-40 %
Bavaria Cruiser 51
18.07. - 25.07.2020
5,590 € 3,354 €
Year Length Berths Cabins
2018 15.6 12 (10+2) 5
-15 %
Bavaria Cruiser 57
01.08. - 08.08.2020
9,500 € 8,075 €
Year Length Berths Cabins
2017 16.7 10 4 (3+1)