Bavaria yacht charter Šibenik (Marina Mandalina), Croatia

-30 %
Bavaria Cruiser 33
11.04. - 18.04.2020
1,020 € 714 €
Year Length Berths Cabins
2016 10.45 5 2
-30 %
Bavaria Cruiser 34
11.04. - 18.04.2020
1,130 € 791 €
Year Length Berths Cabins
2017 9.99 8 3
-30 %
Bavaria Cruiser 36
11.04. - 18.04.2020
1,140 € 798 €
Year Length Berths Cabins
2012 11.4 7 3
-30 %
Bavaria Cruiser 37
11.04. - 18.04.2020
1,330 € 931 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.2 8 3
-30 %
Bavaria Cruiser 46
11.04. - 18.04.2020
1,330 € 931 €
Year Length Berths Cabins
2006 14.27 9 4
-30 %
Bavaria Cruiser 46
11.04. - 18.04.2020
1,500 € 1,050 €
Year Length Berths Cabins
2005 14.2 8 4
-35 %
Bavaria Cruiser 41
11.04. - 18.04.2020
1,899 € 1,234 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.35 7 (6+1) 3
-10 %
Bavaria 36 Cruiser
25.04. - 02.05.2020
1,390 € 1,251 €
Year Length Berths Cabins
2012 11.4 8 3
-10 %
Bavaria 36 Cruiser
11.04. - 18.04.2020
1,400 € 1,260 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.4 6 3
-10 %
Bavaria Cruiser 40
18.04. - 25.04.2020
1,400 € 1,260 €
Year Length Berths Cabins
2011 12.35 8 3
-35 %
Bavaria 49
11.04. - 18.04.2020
2,199 € 1,429 €
Year Length Berths Cabins
2004 15.43 11 5
-35 %
Bavaria 49
11.04. - 18.04.2020
2,199 € 1,429 €
Year Length Berths Cabins
2004 15.43 11 5
-10 %
Bavaria 45

Bavaria 45

(Bonata)

25.04. - 02.05.2020
2,050 € 1,845 €
Year Length Berths Cabins
2013 14.27 10 4
-20 %
Bavaria Cruiser 46
11.04. - 18.04.2020
2,400 € 1,920 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.4 9 (8+1) 4
-20 %
Bavaria Cruiser 46
11.04. - 18.04.2020
2,400 € 1,920 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.4 9 4
-10 %
Bavaria Cruiser 37
27.06. - 04.07.2020
2,170 € 1,953 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.2 8 3
-10 %
Bavaria Cruiser 46
25.04. - 02.05.2020
2,400 € 2,160 €
Year Length Berths Cabins
2017 14.4 10 4
-10 %
Bavaria 400 Coupe
11.04. - 18.04.2020
4,600 € 4,140 €
Year Length Berths Cabins
2016 12.21 4 2
-10 %
Bavaria 400 Coupe

Bavaria 400 Coupe

(Carpe Diem)

18.04. - 25.04.2020
4,600 € 4,140 €
Year Length Berths Cabins
2016 12.21 4 2
-5 %
Bavaria Virtess 420 Fly
11.04. - 18.04.2020
6,000 € 5,700 €
Year Length Berths Cabins
2019 12.39 6 3