Bavaria yacht charter Punat (Krk), Croatia

-12 %
Bavaria 30 Cruiser
23.09. - 30.09.2023
1,250 € 1,091 €
Year Length Berths Cabins
2006 9.45 5 2
-12 %
Bavaria Cruiser 33
10.06. - 17.06.2023
2,090 € 1,824 €
Year Length Berths Cabins
2015 9.99 6 2
-17 %
Bavaria Cruiser 42
17.06. - 24.06.2023
2,540 € 2,094 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.99 7 3
-17 %
Bavaria Cruiser 34
10.06. - 17.06.2023
2,590 € 2,135 €
Year Length Berths Cabins
2017 9.99 7 3
-17 %
Bavaria Cruiser 37
10.06. - 17.06.2023
2,640 € 2,176 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 7 3
-17 %
Bavaria Cruiser 37
10.06. - 17.06.2023
2,640 € 2,176 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 7 3
-8 %
Bavaria Cruiser 33
08.07. - 15.07.2023
2,460 € 2,242 €
Year Length Berths Cabins
2015 9.99 6 2
-17 %
Bavaria Cruiser 37
15.07. - 22.07.2023
3,060 € 2,522 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 7 3
-24 %
Bavaria Cruiser 41
03.06. - 10.06.2023
3,340 € 2,526 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.95 7 3
-22 %
Bavaria Cruiser 46
15.07. - 22.07.2023
3,300 € 2,560 €
Year Length Berths Cabins
2006 14.4 9 4
-12 %
Bavaria 46

Bavaria 46

(Venus)

10.06. - 17.06.2023
3,100 € 2,706 €
Year Length Berths Cabins
2007 14.2 9 (8+1) 4
-17 %
Bavaria Cruiser 41
10.06. - 17.06.2023
3,400 € 2,803 €
Year Length Berths Cabins
2016 12.95 7 3
-22 %
Bavaria Cruiser 46
17.06. - 24.06.2023
4,290 € 3,329 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 4
-17 %
Bavaria Cruiser 45
10.06. - 17.06.2023
4,100 € 3,380 €
Year Length Berths Cabins
2013 14.27 8 4
-17 %
Bavaria Cruiser 50
29.07. - 05.08.2023
4,160 € 3,429 €
Year Length Berths Cabins
2007 15.4 11 5
-12 %
Bavaria 50

Bavaria 50

(Canelupo)

24.06. - 01.07.2023
3,950 € 3,448 €
Year Length Berths Cabins
2007 15.43 11 (10+1) 5
-24 %
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(Tramuntana )

17.06. - 24.06.2023
5,200 € 3,934 €
Year Length Berths Cabins
2014 15.54 11 5