Bavaria yacht charter Punat (Krk), Croatia

-10 %
Bavaria 30 Cruiser
14.10. - 21.10.2023
1,050 € 945 €
Year Length Berths Cabins
2006 9.45 5 2
-10 %
Bavaria Cruiser 33
07.10. - 14.10.2023
1,300 € 1,170 €
Year Length Berths Cabins
2015 9.99 6 2
-15 %
Bavaria Cruiser 42
30.09. - 07.10.2023
1,800 € 1,530 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.99 7 3
-20 %
Bavaria 50

Bavaria 50

(Canelupo)

14.10. - 21.10.2023
2,100 € 1,680 €
Year Length Berths Cabins
2007 15.43 11 (10+1) 5
-12 %
Bavaria Cruiser 33
10.06. - 17.06.2023
2,090 € 1,824 €
Year Length Berths Cabins
2015 9.99 6 2
-8 %
Bavaria Cruiser 37
23.09. - 30.09.2023
2,000 € 1,840 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 7 3
-10 %
Bavaria Cruiser 50
30.09. - 07.10.2023
2,200 € 1,980 €
Year Length Berths Cabins
2007 15.4 11 5
-15 %
Bavaria Cruiser 46
30.09. - 07.10.2023
2,500 € 2,125 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 4
-17 %
Bavaria Cruiser 34
10.06. - 17.06.2023
2,590 € 2,135 €
Year Length Berths Cabins
2017 9.99 7 3
-17 %
Bavaria Cruiser 37
10.06. - 17.06.2023
2,640 € 2,176 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 7 3
-17 %
Bavaria Cruiser 37
10.06. - 17.06.2023
2,640 € 2,176 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 7 3
-10 %
Bavaria Cruiser 46
23.09. - 30.09.2023
2,600 € 2,340 €
Year Length Berths Cabins
2006 14.4 9 4
-24 %
Bavaria Cruiser 41
03.06. - 10.06.2023
3,340 € 2,526 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.95 7 3
-12 %
Bavaria 46

Bavaria 46

(Venus)

10.06. - 17.06.2023
3,100 € 2,706 €
Year Length Berths Cabins
2007 14.2 9 (8+1) 4
-17 %
Bavaria Cruiser 41
10.06. - 17.06.2023
3,400 € 2,803 €
Year Length Berths Cabins
2016 12.95 7 3
-17 %
Bavaria Cruiser 45
10.06. - 17.06.2023
4,100 € 3,380 €
Year Length Berths Cabins
2013 14.27 8 4
-10 %
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(Tramuntana )

23.09. - 30.09.2023
3,800 € 3,420 €
Year Length Berths Cabins
2014 15.54 11 5