Bavaria yacht charter Punat (Krk), Croatia

-19 %
Bavaria 30 Cruiser
02.10. - 09.10.2021
930 € 751 €
Year Length Berths Cabins
2006 9.45 5 2
-19 %
Bavaria Cruiser 33
18.09. - 25.09.2021
1,290 € 1,042 €
Year Length Berths Cabins
2006 10.45 5 2
-19 %
Bavaria Cruiser 31
18.09. - 25.09.2021
1,290 € 1,042 €
Year Length Berths Cabins
2008 9.78 5 2
-19 %
Bavaria Cruiser 33
18.09. - 25.09.2021
1,500 € 1,211 €
Year Length Berths Cabins
2015 9.99 6 2
-19 %
Bavaria Cruiser 33
18.09. - 25.09.2021
1,500 € 1,211 €
Year Length Berths Cabins
2015 9.99 6 2
-19 %
Bavaria Cruiser 37
02.10. - 09.10.2021
1,650 € 1,332 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 7 3
-19 %
Bavaria Cruiser 42
02.10. - 09.10.2021
1,700 € 1,372 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.99 7 3
Bavaria 36

Bavaria 36

(Diana)

11.09. - 18.09.2021
1,450 € 1,377 €
Year Length Berths Cabins
2004 11.4 8 (6+2) 3
-19 %
Bavaria Cruiser 37
25.09. - 02.10.2021
1,900 € 1,534 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 7 3
-16 %
Bavaria Cruiser 34
11.09. - 18.09.2021
1,900 € 1,588 €
Year Length Berths Cabins
2017 9.99 7 3
-19 %
Bavaria Cruiser 46
09.10. - 16.10.2021
2,100 € 1,695 €
Year Length Berths Cabins
2006 14.4 9 4
-19 %
Bavaria 50

Bavaria 50

(Canelupo)

02.10. - 09.10.2021
2,100 € 1,695 €
Year Length Berths Cabins
2007 15.43 11 (10+1) 5
-19 %
Bavaria Cruiser 39
28.08. - 04.09.2021
2,300 € 1,857 €
Year Length Berths Cabins
2006 11.99 7 (6+1) 3
-19 %
Bavaria 46

Bavaria 46

(Venus)

25.09. - 02.10.2021
2,400 € 1,938 €
Year Length Berths Cabins
2007 14.2 9 (8+1) 4
-19 %
Bavaria Cruiser 41
18.09. - 25.09.2021
2,500 € 2,018 €
Year Length Berths Cabins
2016 12.95 7 3
-16 %
Bavaria Cruiser 50
04.09. - 11.09.2021
2,800 € 2,340 €
Year Length Berths Cabins
2007 15.4 11 5
-19 %
Bavaria Cruiser 46
25.09. - 02.10.2021
2,950 € 2,382 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 4
-14 %
Bavaria Cruiser 41
28.08. - 04.09.2021
3,040 € 2,599 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.95 7 3
-19 %
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(Tramuntana )

25.09. - 02.10.2021
3,400 € 2,745 €
Year Length Berths Cabins
2014 15.54 11 5