Bavaria yacht charter Punat (Krk), Croatia

-15 %
Bavaria 30 Cruiser
30.10. - 06.11.2021
930 € 783 €
Year Length Berths Cabins
2006 9.45 5 2
-15 %
Bavaria Cruiser 33
30.10. - 06.11.2021
1,080 € 908 €
Year Length Berths Cabins
2006 10.45 5 2
-15 %
Bavaria Cruiser 31
30.10. - 06.11.2021
1,080 € 908 €
Year Length Berths Cabins
2008 9.78 5 2
-15 %
Bavaria Cruiser 33
30.10. - 06.11.2021
1,300 € 1,093 €
Year Length Berths Cabins
2015 9.99 6 2
-15 %
Bavaria Cruiser 33
30.10. - 06.11.2021
1,300 € 1,093 €
Year Length Berths Cabins
2015 9.99 6 2
-15 %
Bavaria Cruiser 39
06.11. - 13.11.2021
1,500 € 1,262 €
Year Length Berths Cabins
2006 11.99 7 (6+1) 3
-15 %
Bavaria Cruiser 34
30.10. - 06.11.2021
1,500 € 1,262 €
Year Length Berths Cabins
2017 9.99 7 3
-15 %
Bavaria Cruiser 37
30.10. - 06.11.2021
1,650 € 1,388 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 7 3
-15 %
Bavaria Cruiser 37
30.10. - 06.11.2021
1,650 € 1,388 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.3 7 3
-15 %
Bavaria Cruiser 42
06.11. - 13.11.2021
1,700 € 1,430 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.99 7 3
-15 %
Bavaria 46

Bavaria 46

(Venus)

30.10. - 06.11.2021
1,900 € 1,598 €
Year Length Berths Cabins
2007 14.2 9 (8+1) 4
-15 %
Bavaria Cruiser 41
06.11. - 13.11.2021
1,910 € 1,607 €
Year Length Berths Cabins
2014 12.95 7 3
-15 %
Bavaria Cruiser 46
30.10. - 06.11.2021
2,100 € 1,767 €
Year Length Berths Cabins
2006 14.4 9 4
-15 %
Bavaria 50

Bavaria 50

(Canelupo)

20.11. - 27.11.2021
2,100 € 1,767 €
Year Length Berths Cabins
2007 15.43 11 (10+1) 5
-15 %
Bavaria Cruiser 50
30.10. - 06.11.2021
2,200 € 1,851 €
Year Length Berths Cabins
2007 15.4 11 5
Bavaria Cruiser 41
27.11. - 04.12.2021
2,000 € 1,980 €
Year Length Berths Cabins
2016 12.95 7 3
-15 %
Bavaria Cruiser 46
30.10. - 06.11.2021
2,400 € 2,019 €
Year Length Berths Cabins
2015 14.27 9 4
-15 %
Bavaria Cruiser 51

Bavaria Cruiser 51

(Tramuntana )

30.10. - 06.11.2021
2,700 € 2,272 €
Year Length Berths Cabins
2014 15.54 11 5