Bavaria yacht charter Primošten (Marina Kremik), Croatia

Bavaria 32

Bavaria 32

(Sea Star)

01.10. - 08.10.2022
920 € 874 €
Year Length Berths Cabins
2005 10.3 6 2
Bavaria Cruiser 33
08.10. - 15.10.2022
1,030 € 978 €
Year Length Berths Cabins
2016 9.99 6 2
Bavaria 38 Match
28.05. - 04.06.2022
1,230 € 1,168 €
Year Length Berths Cabins
2004 11.39 6 2
Bavaria 36

Bavaria 36

(Sea Wolf)

01.10. - 08.10.2022
1,360 € 1,292 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.3 6 3
-19 %
Bavaria Cruiser 34
28.05. - 04.06.2022
1,650 € 1,332 €
Year Length Berths Cabins
2008 10.8 5 (4+1) 2
Bavaria 44

Bavaria 44

(Sea Gull)

28.05. - 04.06.2022
1,790 € 1,700 €
Year Length Berths Cabins
2004 13.95 9 4
Bavaria 42

Bavaria 42

(Sea King)

04.06. - 11.06.2022
1,840 € 1,748 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.99 8 3
-19 %
Bavaria 36 Cruiser
25.06. - 02.07.2022
2,425 € 1,957 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.3 7 3
-19 %
Bavaria Cruiser 39
30.07. - 06.08.2022
2,800 € 2,261 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.99 7 3