Bavaria yacht charter Primošten (Marina Kremik), Croatia

Bavaria 32

Bavaria 32

(Sea Star)

04.04. - 11.04.2020
810 € 737 €
Year Length Berths Cabins
2005 10.3 6 2
-18 %
Bavaria Cruiser 37
04.04. - 11.04.2020
990 € 810 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 6 3
Bavaria Cruiser 33
04.04. - 11.04.2020
940 € 855 €
Year Length Berths Cabins
2016 9.99 6 2
-22 %
Bavaria Cruiser 39
22.02. - 29.02.2020
1,150 € 889 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.99 7 3
-22 %
Bavaria 36 Cruiser
22.02. - 29.02.2020
1,150 € 889 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.3 7 3
Bavaria 38 Match
04.04. - 11.04.2020
990 € 900 €
Year Length Berths Cabins
2004 11.39 6 2
-18 %
Bavaria Cruiser 46
04.04. - 11.04.2020
1,150 € 941 €
Year Length Berths Cabins
2008 14.4 9 4
-18 %
Bavaria Cruiser 46
04.04. - 11.04.2020
1,150 € 941 €
Year Length Berths Cabins
2008 14.4 9 4
-18 %
Bavaria Cruiser 46
04.04. - 11.04.2020
1,150 € 941 €
Year Length Berths Cabins
2008 14.4 9 4
-18 %
Bavaria Cruiser 46
04.04. - 11.04.2020
1,150 € 941 €
Year Length Berths Cabins
2008 14.4 9 4
-18 %
Bavaria Cruiser 46
04.04. - 11.04.2020
1,150 € 941 €
Year Length Berths Cabins
2008 14.4 9 4
-18 %
Bavaria Cruiser 46
04.04. - 11.04.2020
1,150 € 941 €
Year Length Berths Cabins
2008 14.4 9 4
Bavaria 36

Bavaria 36

(Sea Wolf)

04.04. - 11.04.2020
1,040 € 946 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.3 6 3
-18 %
Bavaria Cruiser 41
04.04. - 11.04.2020
1,250 € 1,023 €
Year Length Berths Cabins
2018 12.35 8 3
Bavaria 42

Bavaria 42

(Sea King)

04.04. - 11.04.2020
1,240 € 1,128 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.99 8 3
Bavaria 44

Bavaria 44

(Sea Gull)

04.04. - 11.04.2020
1,540 € 1,401 €
Year Length Berths Cabins
2004 13.95 9 4