Bavaria yacht charter Primošten (Marina Kremik), Croatia

Bavaria 32

Bavaria 32

(Sea Star)

30.09. - 07.10.2023
880 € 853 €
Year Length Berths Cabins
2005 10.3 6 2
Bavaria Cruiser 33
07.10. - 14.10.2023
940 € 911 €
Year Length Berths Cabins
2016 9.99 6 2
-12 %
Bavaria 36 Cruiser
14.10. - 21.10.2023
1,090 € 951 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.3 7 3
Bavaria 36

Bavaria 36

(Sea Wolf)

14.10. - 21.10.2023
1,040 € 1,008 €
Year Length Berths Cabins
2013 11.3 6 3
Bavaria 44

Bavaria 44

(Sea Gull)

07.10. - 14.10.2023
1,540 € 1,493 €
Year Length Berths Cabins
2004 13.95 9 4
Bavaria 38 Match
10.06. - 17.06.2023
1,650 € 1,600 €
Year Length Berths Cabins
2004 11.39 6 2
-12 %
Bavaria Cruiser 34
10.06. - 17.06.2023
1,850 € 1,615 €
Year Length Berths Cabins
2008 10.8 5 (4+1) 2
-12 %
Bavaria Cruiser 39
15.07. - 22.07.2023
2,475 € 2,161 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.99 7 3
Bavaria 42

Bavaria 42

(Sea King)

05.08. - 12.08.2023
2,490 € 2,415 €
Year Length Berths Cabins
2005 12.99 8 3