Bavaria yacht charter Biograd (Marina Kornati), Croatia

Bavaria 38

Bavaria 38

((1132 BG) )

18.03. - 25.03.2023
1,000 € 970 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.13 8 3
Bavaria 38
18.03. - 25.03.2023
1,000 € 970 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.13 8 3
Bavaria Cruiser 33
18.03. - 25.03.2023
1,050 € 1,018 €
Year Length Berths Cabins
2016 10.45 4 2
Bavaria Cruiser 36
18.03. - 25.03.2023
1,100 € 1,067 €
Year Length Berths Cabins
2012 11.3 8 3
-12 %
Bavaria Cruiser 41
07.10. - 14.10.2023
1,760 € 1,536 €
Year Length Berths Cabins
2019 12.35 7 (6+1) 3
-16 %
Bavaria 32

Bavaria 32

(Elisabeth)

22.07. - 29.07.2023
1,900 € 1,584 €
Year Length Berths Cabins
2005 10.3 6 2
-12 %
Bavaria Cruiser 38
09.09. - 16.09.2023
1,960 € 1,711 €
Year Length Berths Cabins
2008 11.72 8 3
-12 %
Bavaria Cruiser 46
07.10. - 14.10.2023
1,980 € 1,728 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.27 9 (8+1) 4
-7 %
Bavaria Cruiser 38
19.08. - 26.08.2023
1,900 € 1,750 €
Year Length Berths Cabins
2008 11.72 8 3
-32 %
Bavaria Cruiser 37
10.06. - 17.06.2023
2,630 € 1,785 €
Year Length Berths Cabins
2014 11.3 8 3
-32 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(Eneja - with bowthruster)

17.06. - 24.06.2023
2,680 € 1,819 €
Year Length Berths Cabins
2014 11.3 8 3
-22 %
Bavaria Cruiser 33
08.07. - 15.07.2023
2,580 € 2,002 €
Year Length Berths Cabins
2014 9.99 6 2
-27 %
Bavaria Cruiser 37
29.07. - 05.08.2023
3,230 € 2,350 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 8 3
-22 %
Bavaria Cruiser 34 - 3 cab
05.08. - 12.08.2023
3,080 € 2,390 €
Year Length Berths Cabins
2018 10.7 8 (6+2) 3
-27 %
Bavaria Cruiser 37
29.07. - 05.08.2023
3,480 € 2,531 €
Year Length Berths Cabins
2020 11.3 8 (6+2) 3
-32 %
Bavaria Cruiser 34
10.06. - 17.06.2023
4,180 € 2,838 €
Year Length Berths Cabins
2020 14.27 7 (6+1) 3
-32 %
Bavaria Cruiser 45
24.06. - 01.07.2023
4,590 € 3,116 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.98 9 (8+1) 4
-22 %
Bavaria Cruiser 45
05.08. - 12.08.2023
4,200 € 3,259 €
Year Length Berths Cabins
2013 14.27 9 4
-27 %
Bavaria Cruiser 46
01.07. - 08.07.2023
4,580 € 3,331 €
Year Length Berths Cabins
2020 14.27 9 (8+1) 4
-12 %
Bavaria Cruiser 46.
02.09. - 09.09.2023
3,980 € 3,474 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.27 10 (8+2) 4
-27 %
Bavaria Cruiser 51
01.07. - 08.07.2023
6,160 € 4,481 €
Year Length Berths Cabins
2020 14.99 12 (10+2) 5