Bavaria yacht charter Biograd (Marina Kornati), Croatia

-29 %
Bavaria 32

Bavaria 32

(Elisabeth)

25.01. - 01.02.2020
850 € 603 €
Year Length Berths Cabins
2005 10.3 6 2
-36 %
Bavaria 36 Cruiser

Bavaria 36 Cruiser

(White pearl)

07.03. - 14.03.2020
970 € 617 €
Year Length Berths Cabins
2011 11.3 8 (6+2) 3
-36 %
Bavaria Cruiser 37
29.02. - 07.03.2020
980 € 624 €
Year Length Berths Cabins
2006 11.35 8 3
-36 %
Bavaria Cruiser 37
29.02. - 07.03.2020
980 € 624 €
Year Length Berths Cabins
2006 11.35 8 3
-36 %
Bavaria Cruiser 38
29.02. - 07.03.2020
980 € 624 €
Year Length Berths Cabins
2008 11.72 8 3
-36 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(Morski zekan)

29.02. - 07.03.2020
980 € 624 €
Year Length Berths Cabins
2006 11.35 8 3
-36 %
Bavaria 36 Cruiser
18.01. - 25.01.2020
1,000 € 637 €
Year Length Berths Cabins
2012 11.3 8 3
-36 %
Bavaria Cruiser 34
07.03. - 14.03.2020
1,030 € 656 €
Year Length Berths Cabins
2017 9.99 8 6+2 3
-36 %
Bavaria Cruiser 33
29.02. - 07.03.2020
1,040 € 662 €
Year Length Berths Cabins
2014 9.99 6 2
-36 %
Bavaria Cruiser 33
29.02. - 07.03.2020
1,040 € 662 €
Year Length Berths Cabins
2013 9.99 6 2
-36 %
Bavaria Cruiser 38
04.04. - 11.04.2020
1,050 € 668 €
Year Length Berths Cabins
2008 11.72 8 3
-31 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(Eneja - with bowthruster)

29.02. - 07.03.2020
1,000 € 682 €
Year Length Berths Cabins
2014 11.3 8 3
-31 %
Bavaria Cruiser 37
29.02. - 07.03.2020
1,000 € 682 €
Year Length Berths Cabins
2014 11.3 8 3
-31 %
Bavaria Cruiser 34
29.02. - 07.03.2020
1,090 € 744 €
Year Length Berths Cabins
2017 9.99 6 2
-31 %
Bavaria Cruiser 34 - 3 cab
29.02. - 07.03.2020
1,090 € 744 €
Year Length Berths Cabins
2018 10.7 8 (6+2) 3
-29 %
Bavaria 36
25.01. - 01.02.2020
1,050 € 745 €
Year Length Berths Cabins
2003 11.55 7 3
-31 %
Bavaria Cruiser 37
29.02. - 07.03.2020
1,100 € 750 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 8 3
-31 %
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

(Polo - with bowthruster)

29.02. - 07.03.2020
1,100 € 750 €
Year Length Berths Cabins
2016 11.3 8 3
-36 %
Bavaria Cruiser 40
29.02. - 07.03.2020
1,190 € 758 €
Year Length Berths Cabins
2008 11.99 7 3
-22 %
Bavaria 38

Bavaria 38

((1132 BG) )

25.01. - 01.02.2020
1,000 € 773 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.13 8 3
-22 %
Bavaria 38
25.01. - 01.02.2020
1,000 € 773 €
Year Length Berths Cabins
2008 12.13 8 3
-36 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Anis (Mainsail 2015, Geno…)

07.03. - 14.03.2020
1,220 € 777 €
Year Length Berths Cabins
2003 13.95 9 4
-36 %
Bavaria 44

Bavaria 44

(Afrodita (sails 2013))

07.03. - 14.03.2020
1,220 € 777 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.95 9 4
-22 %
Bavaria Cruiser 39
25.01. - 01.02.2020
1,050 € 812 €
Year Length Berths Cabins
2007 11.99 7 3
-22 %
Bavaria Cruiser 33
25.01. - 01.02.2020
1,050 € 812 €
Year Length Berths Cabins
2016 10.45 4 2
-29 %
Bavaria 41

Bavaria 41

(Sylva K)

25.01. - 01.02.2020
1,150 € 816 €
Year Length Berths Cabins
2003 12.55 8 3
-36 %
Bavaria Cruiser 40
29.02. - 07.03.2020
1,290 € 821 €
Year Length Berths Cabins
2013 12.35 7 3
-36 %
Bavaria Cruiser 40

Bavaria Cruiser 40

(Morski čovik)

29.02. - 07.03.2020
1,290 € 821 €
Year Length Berths Cabins
2012 12.35 7 3
-36 %
Bavaria 44 Cruiser
29.02. - 07.03.2020
1,290 € 821 €
Year Length Berths Cabins
2002 13.95 10 4
-36 %
Bavaria Cruiser 40
29.02. - 07.03.2020
1,290 € 821 €
Year Length Berths Cabins
2013 12.35 7 3
-22 %
Bavaria Cruiser 36
25.01. - 01.02.2020
1,100 € 850 €
Year Length Berths Cabins
2012 11.3 8 3
-22 %
Bavaria Cruiser 37
25.01. - 01.02.2020
1,200 € 928 €
Year Length Berths Cabins
2015 11.2 8 3
-29 %
Bavaria Cruiser 37
25.04. - 02.05.2020
1,430 € 1,014 €
Year Length Berths Cabins
2020 11.3 8 (6+2) 3
-36 %
Bavaria Cruiser 45
29.02. - 07.03.2020
1,680 € 1,070 €
Year Length Berths Cabins
2013 14.27 9 4
-29 %
Bavaria Cruiser 41
29.02. - 07.03.2020
1,630 € 1,156 €
Year Length Berths Cabins
2019 12.35 7 (6+1) 3
-22 %
Bavaria Cruiser 46
25.01. - 01.02.2020
1,500 € 1,160 €
Year Length Berths Cabins
2007 14.4 9 4
-36 %
Bavaria Cruiser 50

Bavaria Cruiser 50

(Gabrijela (sails 2013 )

07.03. - 14.03.2020
1,900 € 1,210 €
Year Length Berths Cabins
2007 15.4 11 (10+1) 5
-33 %
Bavaria Cruiser 46.
29.02. - 07.03.2020
1,880 € 1,248 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.27 10 (8+2) 4
-33 %
Bavaria Cruiser 46.
29.02. - 07.03.2020
1,880 € 1,248 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.27 10 (8+2) 4
-33 %
Bavaria Cruiser 46
29.02. - 07.03.2020
1,880 € 1,248 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.27 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 34
29.02. - 07.03.2020
1,880 € 1,283 €
Year Length Berths Cabins
2018 14.27 8 (6+2) 3
-33 %
Bavaria Cruiser 46
18.04. - 25.04.2020
1,980 € 1,314 €
Year Length Berths Cabins
2020 14.27 9 (8+1) 4
-33 %
Bavaria Cruiser 46
29.02. - 07.03.2020
1,980 € 1,314 €
Year Length Berths Cabins
2019 14.27 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 34
04.04. - 11.04.2020
2,005 € 1,368 €
Year Length Berths Cabins
2020 14.27 7 (6+1) 3
-36 %
Bavaria Cruiser 45
04.04. - 11.04.2020
2,180 € 1,388 €
Year Length Berths Cabins
2019 13.98 9 (8+1) 4
-31 %
Bavaria Cruiser 51
04.04. - 11.04.2020
2,300 € 1,569 €
Year Length Berths Cabins
2020 14.99 12 (10+2) 5